reciclatge

Analitzant els residus domèstics que generem

La campanya Pesa la brossa de l'Agència Catalana de Residus és un estudi dels residus que generen 300 famílies catalanes.

L'estudi de la tipologia i el pes de la brossa que generen les famílies poden ajudar a orientar les estratègies a seguir (campanyes de sensibilització, millora de la gestió, etc.).

Una família de la Saboga participa en aquest programa pilot i una setmana al mes pesen totes les escombraries que es generen a casa.

El model actual de deixalleries mòbils de l'Hospitalet és insuficient

Mapa de cobertura de les deixalleries mòbils de l'Hospitalet

Les deixalleries mòbils són una solució que moltes ciutats han adoptat per facilitar el reciclatge i per evitar els desplaçaments en cotxe fins a la deixalleria  municipal per a  dipositar residus poc voluminosos.

A l'Hospitalet, trobem la deixalleria mòbil  únicament 2 hores cada setmana en cada punt de recollida. En aquest article estudiem la cobertura territorial i horària de les deixalleries mòbils i ho comparem amb els models d'altres ciutats.

Subscriu-te a reciclatge