seguretat viària

Baixa l'accidentalitat a Barcelona?

Accidentalitat en relació als desplaçaments en bicicleta a Barcelona (2003-2009)S'han presentat les dades d'accidentalitat de Barcelona del 2010 i una de les dades més destacables és la disminució del número d’accidents respecte el 2009 en un 7,3%, però per calcular la taxa d'accidentalitat hauríem d'analitzar també el nombre de desplaçaments. La taxa d'accidentalitat s'obté posant en relació el número absolut d'accidents i el nombre total de desplaçaments, de manera que podem obtenir quants accidents s'han produït per cada 100.000 desplaçaments. Així, el discurs "han baixat o pujat els accidents" no té sentit si no es posa en relació a la quantitat de desplaçaments que s'han efectuat. En aquesta reflexió, el cas de les bicicletes a Barcelona és paradigmàtic.

Proposta de zones 30 als barris del Centre, Sant Josep i Bellvitge de l'Hospitalet

Com explicàvem fa uns dies en l'article La limitació de 30 km/h a les ciutats el Pla Director de Mobilitat de l'Hospitalet no recull el concepte de zones 30 i tampoc el concepte de voreres contínues en carrers principals com a mesures de pacificació del trànsit. Amb la proposta que us presentem exemplifiquem en 3 barris de l'Hospitalet com podrien ser aquestes zones 30 i justifiquem perquè aquestes mesures promouen una mobilitat sostenible i una millora notables de la qualitat de vida del barris on s'apliquen.Proposta de zones 30 per a 3 barrils de l'Hospitalet de Llobregat

Què són les zones 30?

  • Les zones 30 són un conjunt de carrers residencials o comercials on la velocitat està limitada a un màxim de 30 km/h tot i que segons la tipologia de carrer el límit potser també de 20 o 10 km/h. La prioritat en aquests carrers és pels vianants.

La limitació de velocitat a 30 km/h a les ciutats

Atenció: pas de vianants!Les polítiques de mobilitat urbana que s'apliquen actualment a Catalunya o a Europa coincideixen unànimament en què a les ciutats la majoria de carrers han de tenir la velocitat limitada als 30 km/h o velocitats inferiors per tal de pacificar el trànsit, o en altres paraules permetre la cohabitació segura entre vianants, bicicletes, transport públic i vehicles motoritzats.

L'aplicació d'aquesta limitació s'aplica de forma molt diferent a diversos municipis ben propers entre ells com són Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat. És per això que hem volgut fer un petit estudi d'aquests models i donar la nostra opinió, especialment ara que molts municipis catalans estan transformant alguns del seus carrers amb el Fons d'Inversió Local i la majoria també estan realitzant o renovant el seu Pla de Mobilitat.

Subscriu-te a seguretat viària