vianant

Al·legacions al projecte de reforma d'un tram de la Travessia Industrial de l'Hospitalet

Projecte de reforma de la Travessia IndustrialHem presentat al·legacions al projecte que preveu la construcció d'un carril bici i la millora de voreres i paviments de l'aparcament de la Travessia Industrial entre la Rambla Marina i l'avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge.

En aquest article us fem un resum de les nostres aportacions al projecte, però abans volem comentar tres qüestions prèvies prou importants:

  1. Manca d'exposició pública: el projecte no ha estat publicat al web de l'Ajuntament i no s'ha publicat la seva aprovació inicial en cap diari oficial. Així és difícil que es produeixi cap participació ciutadana.
  2. Manca de participació ciutadana: continuem demanant la recuperació d'òrgans com l'antiga Comissió de Mobilitat del Consell de la Sostenibilitat que permetria a les entitats i ciutadans interessats, poder conèixer i participar en l'elaboració dels projectes urbanístics de la ciutat.
  3. No és únicament un projecte de carril bici: davant l'alarma inicial pel cost del projecte, cal aclarir que el títol del projecte parla unicament d'implantació d'un carril bici, però no reflecteix l'objecte del mateix que segons s'indica són «actuacions per a la millora dels paviments de voreres i calçada i la implantació d'un carril bici». Fem aquest aclariment perquè el cost del carril per a bicicletes és només una quarta part del cost del projecte i perquè amb aquest títol es pot donar entendre que la construcció de carrils bici és més costosa econòmicament del que realment és. Tampoc consideraríem ètic imputar el total del cost d'aquest projecte a polítiques de mobilitat en bicicleta.

Els vianants i les bicicletes els grans oblidats de la mobilitat

Carril bici de l'avinguda Carmen AmayaUn any més cel·lebrem la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb bones intencions, però continuem suspenent a l'hora d'aplicar polítiques de mobilitat realment sostenibles. Potser cal recordar que fomentar la mobilitat sostenible és prioritzar els mitjans de transport més sostenibles i aquests són l'anar a peu i amb bicicleta primer de tot i el transport públic a continuació.

Des de la Saboga hem apostat per potenciar els mitjans més sostenibles també perquè creiem que són els que tenen més potencialitat de creixement i en els que podem incidir més des del món local. Portem anys supervisant de forma voluntària les infraestructures ciclistes de l'Hospitalet, i més recentment, també les de Cornellà. La nostra intenció és que els responsables polítics les millorin. També hem realitzat informes de millora de l'accessibilitat dels nostres barris per posar de manifest que encara hi ha moltes mancances per als vianants en l'urbanisme de les nostres ciutats i que en aquest aspecte, un cop més, el cotxe continua sent qui té la prioritat.

Proposta per senyalitzar itineraris per a bicicleta i vianants a la Cornisa Verda de l'Hospitalet

La senyalització utilitzada a Castellefels informa del temps estimat per a vianants i ciclistes.La Cornisa Verda, la Rambla i l'accés al riu són zones ideals per començar a senyalitzar itineraris per a vianants i ciclistes

L'Hospitalet de Llobregat encara no té senyals indicadors informatius per a vianants i ciclistes. Aquests elements senyalitzadors, presents en molts altres municipis, donen a conèixer itineraris, mostren el temps estimat de viatge i en definitiva, incentiven els desplaçaments a peu i en bicicleta.

Dissenyant ciutats per a les persones

Una cruïlla de l'Hospitalet amb molts obstacles per als vianants.Els polítics s'omplen la boca de què volen fer polítiques per les persones. Però tot i que la majoria dels desplaçaments a les nostres ciutats es realitzen a peu, es continuen fent polítiques de mobilitat i urbanisme pensant en el cotxe . Creure en la mobilitat sostenible és donar prioritat als modes de transport més sostenibles: anar a peu, la bicicleta i el transport públic.

Segon informe de millores d'accessibilitat pel barri del Centre de l'Hospitalet

Aquest informe va acompanyat d'un mapa virtual que permet localitzar els punts a millorar.Es demanen reformes en 26 nous punts del barri que es sumen als 22 punts del primer informe.

Hem presentat un segon informe demanant millores d'accessibilitat al barri del Centre de l'Hospitalet.

Passos de vianants que no tenen rampa, voreres estretes, cruïlles sense passos de vianants o passos de vianant molt allunyats de la cruïlla continuen sent els problemes  més detectats en aquest segon infome.

Millores d'accessibilitat per a vianants al centre de l'Hospitalet

L'informe es pot consultar visualment a través d'un mapa virtualLa Saboga demana canviar una vintena de cruïlles del centre de l'Hospitalet per facilitar l'accessibilitat i els desplaçaments a peu

Passos de vianants que no tenen rampa, voreres estretes, cruïlles sense passos de vianants o passos de vianant molt allunyats de la cruïlla són els problemes més habituals dels vianants que es mouen per l'Hospitalet de Llobregat.

La Saboga ha fet arribar a l'Ajuntament un document on es detallen una vintena de cruïlles i carrers del Centre de l'Hospitalet on caldria fer actuacions per millorar l'accessibilitat de cara, sobretot, a la gent amb dificultats de mobilitat  i la gent que porta cotxets, cadires de rodes o carros de la compra.

Proposta de zones 30 als barris del Centre, Sant Josep i Bellvitge de l'Hospitalet

Com explicàvem fa uns dies en l'article La limitació de 30 km/h a les ciutats el Pla Director de Mobilitat de l'Hospitalet no recull el concepte de zones 30 i tampoc el concepte de voreres contínues en carrers principals com a mesures de pacificació del trànsit. Amb la proposta que us presentem exemplifiquem en 3 barris de l'Hospitalet com podrien ser aquestes zones 30 i justifiquem perquè aquestes mesures promouen una mobilitat sostenible i una millora notables de la qualitat de vida del barris on s'apliquen.Proposta de zones 30 per a 3 barrils de l'Hospitalet de Llobregat

Què són les zones 30?

  • Les zones 30 són un conjunt de carrers residencials o comercials on la velocitat està limitada a un màxim de 30 km/h tot i que segons la tipologia de carrer el límit potser també de 20 o 10 km/h. La prioritat en aquests carrers és pels vianants.
Subscriu-te a vianant