El futur passeig que unirà Pubilla Casas i la Florida ha de tenir en compte la bicicleta

Xarxa ciclista prevista en el Pla Director de la Bicicleta. En blau el nou passeig projectat.La Saboga sol·licita la creació d'un carril bici en aquest nou eix cívic

Quan es va aprovar el Pla Director de la Bicicleta de l'Hospitalet l'any 2006 no estava prevista cap connexió entre els carrers Tomás Giménez i Primavera. Ara, dins del pla integral de la zona es preveu unir aquests dos carrers formant un passeig de 1.200 metres de longitud.

L'amplada planificada de la zona de vianants és de 7 metres (la mateixa amplada que actualment té el passeig central de Tomás Giménez). Aquesta amplada no permet la convivència adequada de vianants i ciclistes amb la presència d'arbrat i mobiliari urbà. La convivència entre bicicletes i cotxe es fa difícil  especialment en sentit ascendent degut a les grans diferències de velocitat entre ambdós mitjans de transport.

 

Un tram de l'avinguda Tomás Giménez en l'actualitat.Carrers clau que els ciclistes ja fan servir ara

El carrer primavera ja és actualment una de les rutes utilitzades pels ciclistes de la ciutat. El seu pendent moderat, la falta d'alternatives, i les seves àmplies zones de vianants ofereixen una ruta ideal en un entorn on el relleu no sempre juga a favor de la bicicleta.

Tomás Giménez, el primer carrer que es reformarà, ja és actualment una ruta que comunica la Diagonal, el complex esportiu Hospitalet Nord o Esplugues amb el cor de l'Hospitalet.

 

Conclusions

Planificar correctament aquest eix és incloure-hi un carril d'ús exclusiu per a bicicletes, sobretot en sentit ascendent en que la convivència amb els cotxes no és possible degut a les diferències de velocitat. Sense carril bici els problemes de convivència amb els vianants seran constants.

El Pla Director de la Bicicleta i la xarxa bàsica de carrils bici que contempla s'ha d'actualitzar segons les necessitats i transformacions de la ciutat. L'itinerari ciclista d'aquest  nou passeig cobriria una zona que el Pla Director no resolt bé i proporcionaria una connexió transversal de molt punts d'atracció de la mobilitat de la ciutat.

 

Més informació: