La Setmana Europea de la Mobilitat 2010: Mou-te de forma intel·ligent! Viu millor!

European Mobility Week 2010

La Setmana de la Mobilitat Sostenible es celebra a Catalunya del 22 al 29 de setembre

La Setmana Europea de la Mobilitat és una campanya de sensibilització perquè el ciutadans utilitzin el transport públic, la bicicleta i vagin a peu, i per encoratjar a les ciutats europees a promocionar aquests modes de transport i les infraestructures necessàries.

Del 16 al 22 de setembre de 2010 (i del 22 al 29 a Catalunya), la Setmana  Europea de la Mobilitat és una oportunitat per als pobles i ciutats europees per participar en l'esdeveniment més concorregut de la mobilitat sostenible.

L'objectiu principal de la campanya de la Setmana Europea de la Mobilitat és fer palesa la necessitat d'actuar en contra de la contaminació causada per l'increment de l'ús de mitjans motoritzats en l'entorn urbà. De fet, no és únicament una qüestió de lluitar contra la contaminació atmosfèrica o el soroll, sinó també millorar la qualitat de vida urbana.


Conseqüentment, s'impulsen tres tipus de mesures dissenyades per:

  • promoure l'ús de formes alternatives de transport diferents als cotxes particulars,
  • conscienciar i informar als ciutadans de què està en joc pel que fa a la mobilitat a llarg termini i els riscos relacionats amb la contaminació,
  • mostrar una visió diferent de les ciutats gràcies a la reducció del trànsit motoritzat en zones de trànsit restringit.

És una oportunitat per a totes les ciutats i pobles participants per mostrar la importància qEl BiciEsmorza és una de les accions que recomandes per la Unió Europea per promocionar l'ús de la bici.ue aquests temes ambientals tenen en l'àmbit local. La campanya permetrà portar a terme activitats i mesures per una millor qualitat de vida en l'entorn urbà a la vegada que els ciutadans podran donar-hi suport mostrant el seu interès i implicació. Perquè oferir a tothom mitjans alternatius per moure's, necessàriament implica repensar la distribució proporcional de les principals rutes. Per això, la Setmana Europea de la Mobilitat és un moment únic a l'any en què els polítics d'una població  poden mostrar i presentar als ciutadans les seves polítiques de transport.

En el  Pla d'acció de mobilitat urbana del 2009, la Comissió Europea va presentar la  Setmana Europea de la Mobilitat com una d'aquelles campanyes de mobilitat sostenible que juga un paper important en la creació d'una nova cultura de la mobilitat urbana. La Comissió continuarà donant suport a aquesta campanya i continuarà contribuint al seu desenvolupament.

Extret i traduït de l'anglès de: http://www.mobilityweek.eu/-Introduction-to-EMW-.html