Primeres impressions del projecte d'accés al riu Llobregat

Després d'expressar les nostres queixes al traçat del projecte inicial, l'Àrea de Medi Ambient ens ha confirmat del canvi de traçat que serà el que sempre hem proposat.

Inici del camí d'accés des la rotonda de l'Hospital. En vermell, la nostra proposta.

Com us informàvem fa uns mesos, l'Ajuntament de l'Hospitalet ha trobat finançament pel projecte de camí d'accés al riu Llobregat des de l'Hospital de Bellvitge, però no ha estat fins aquesta setmana que hem tingut accés al projecte.

Tot i que valorem positivament que es recuperi l'accés, el traçat proposat en el projecte ens sembla desencertat.

 

El traçat

El tram més proper a l'Hospital de Bellvitge s'ha projectat paral·lel al vial d'accés a l'autovia C-31 sortint de la rotonda de l'hospital i difereix del que nosaltres sempre hem proposat i no ens agrada pels motius següents:

 1.   Hi ha un desnivell que no es produiria si el traçat fos pel mig de Secció projectada pel primer traml'aparcament de la cua de maniobres que és una zona plana.
 2. El traçat no és gaire recte, fa molta volta.
 3. És més susceptible de quedar tallat per les obres de soterrament de la Gran Via.
 4. L'accés des de la rotonda no queda resolt i és més perillós per als usuaris d'aquest camí (vianants i ciclistes).
 5. Transcorre prop del trànsit sempre amb contaminació i soroll quan ho podria fer en un entorn més natural i agradable més proper a la zona agrícola.
 6. La secció és força estreta (de 2,8 a 3 m compartits entre vianants i bicicletes). Anant per l'aparcament es podria disposar de més espai i més facilitats per ampliar el camí en un futur.
 7. La zona de la cua de maniobres ja té una pavimentació que es podria aprofitar.
 8. Veient els detalls del projecte, sembla més car el traçat projectat perquè requereix tanques separadores (barreres tipus new jersey per protegir dels cotxes i baranes de fusta per protegir del desnivell) i també perquè requereix una preparació del terreny.  
 9. El traçat que proposem no condiciona la planificació de Cal Trabal, ja que es troba en un terreny públic no edificable.

La secció

Les seccions proposades pel camí d'accés són força estretes. Entenem que hi ha un tram que Secció d'un altre trampassa per sota d'un pont pel voral de la carretera que serà estret perquè no hi ha més espai, però per la resta de trams l'amplada és justa si l'ocupació és alta.

Les recomanacions de la Generalitat per a la construcció de caCamí de la platja del Pratmins verds ([bib]124[/bib]), pàgines 17-18) són que l'amplada tingui un mínim de 3 metres, però quan ens trobem a prop d'aglomeracions urbanes, per la previsible alta ocupació que pot tenir el camí i per evitar conflictes, es recomana segregar el trànsit de vianants i bSecció sota el pont més proper al riu.icicletes amb una secció de 1,5 m per vianants, 1 m de segregació i 2,5 m per a bicicletes.

A molts municipis propers tenim exemples de vies verdes on es respecten aquestes amplades mínimes, per exemple: el camí de la platja del Prat, l'avinguda del Canal Olímpic de Castelldefels o l'avinguda del Mar de Gavà (en aquest últim cas les amplades són de 2,2 m per a vianants i 2,4 m per a ciclistes).

Només és un camíUna de les passeres proposades.

El projecte només inclou l'adequació del camí i no cap altre element com seria l'arbrat, la il·luminació o la instal·lació de bancs i papereres.

La passarel·la

Com ja us hem explicat, encara no hi ha finançament per la passera que ha de comunicar la llera de l'Hospitalet amb la del Prat, però el projecte executiu ja està elaborat i es presenten 4 alternatives diferents.

L'accés des de la trama urbana

Proposta de passera adossada al pont de la C-31.Un altre punt que caldrà resoldre és l'accés fins a l'inici del camí des de la trama urbana i en concret, des de les voreres i carrils bici de la Rambla Marina i l'av. Mare de Déu de Bellvitge.


Conclusions

Desconeixem encara l'estat de tramitació del projecte, però les previsions d'inici de l'obra deixen prou marge per realitzar la modificació del traçat que sol·licitem sense costos addicionals.

Al marge del traçat, caldrà continuar treballant en tots els àmbits que hem comentat:

 • Cal cercar finançament per a la passarel·la conjuntament amb el municipi veí del Prat, perquè aquest és el factor que donarà l'empenta necessària per la recuperació ciutadana del riu a l'Hospitalet de Llobregat.
 • Cal treballar pen un millor accés des de la trama urbana.
 • I cal treballar per l'adequació dels voltants del camí.