Al·legacions a l'Ordenança de Mobilitat de l'Hospitalet de Llobregat

La Saboga presenta al·legacions a una ordenança que limita a 5 km/h la velocitat de circulació de les bicicletes pels carrils bici de la ciutat.Senyalització horitzontal a l'avinguda Vilanova

La nova Ordenança de Mobilitat, aprovada en el ple municipal del passat mes de novembre, a nivell de mobilitat sostenible, presenta importants mancances i incongruències que, al nostre entendre, es deuen en bona part  a què l'ordenança no s'ha sotmès a un procés  real de participació ciutadana durant la seva elaboració.

A l'espera que s'estimin les nostres al·legacions, veiem l'actual ordenança com una versió retallada, conservadora i de mala qualitat de la de Barcelona, tant en el contingut com en el procés d'elaboració.

Alguns dels aspectes on hem presentat al·legacions són els següents:

  • La limitació de velocitat a 5 km/h per a les bicicletes que circulin tant en voreres com en carrils bici damunt de les voreres ens sembla un dels punts on el legislador demostra que no sap de què està parlant i de què probablement no ha agafat mai una bicicleta amb comptaquilòmetres.
  • Els remolcs homologats per a portar infants i les bicicletes adaptades pel transport de persones i càrrega són presents a arreu d'Europa i són una solució molt més segura per al transport de persones i mercaderies. Barcelona els ha autoritzat i el parlament espanyol ha aprovat una moció demanant que s'actualitzi la legislació per tal d'autoritzar-los. La present ordenança els prohibeix.
  • La circulació bidireccional de bicicletes en carrers de prioritat invertida que tinguin la corresponent senyalització també és una mesura molt present a Europa i també aprovada a l'ordenança de Barcelona. El redactat actual de l'ordenança exclou aquesta possibilitat.
  • L'ordenança no permet lligar la bicicleta a cap element del mobiliari urbà i, tenint en compte la manca d'aparcaments per a bicicleta, posa les coses molt difícils als ciclistes que volen lligar la seva bicicleta amb certa seguretat i prop del seu destí. No hi ha motiu per ser tant restrictiu si l'aparcament de bicicletes no molesta altres tipus de mobilitat i usos de l'espai públic.

Més informació: