Proposta de zones 30 als barris del Centre, Sant Josep i Bellvitge de l'Hospitalet

Com explicàvem fa uns dies en l'article La limitació de 30 km/h a les ciutats el Pla Director de Mobilitat de l'Hospitalet no recull el concepte de zones 30 i tampoc el concepte de voreres contínues en carrers principals com a mesures de pacificació del trànsit. Amb la proposta que us presentem exemplifiquem en 3 barris de l'Hospitalet com podrien ser aquestes zones 30 i justifiquem perquè aquestes mesures promouen una mobilitat sostenible i una millora notables de la qualitat de vida del barris on s'apliquen.Proposta de zones 30 per a 3 barrils de l'Hospitalet de Llobregat

Què són les zones 30?

  • Les zones 30 són un conjunt de carrers residencials o comercials on la velocitat està limitada a un màxim de 30 km/h tot i que segons la tipologia de carrer el límit potser també de 20 o 10 km/h. La prioritat en aquests carrers és pels vianants.

Per què zones 30?

Actualment el Pla Director de Mobilitat de l'Hospitalet (2002) ja cataloga els carrers de la ciutat en vertebrals, articulars i veïnals. En els carrers articulars (normalment carrers d'un sol carril i de sentit únic) es limita la velocitat a 30 km/h i en els carrers veïnals (d'un sol carril i sentit únic i menys de 10 metres d'amplada de façana a façana) es limita almenys a 20 km/h i es converteix en un carrer de plataforma única. Tot i que el pla no contempla el concepte de zona 30, el resultat del pla hauria de ser la creació d'illes de carrers pacificades delimitades per carrers vertebrals i/o articulars. Perquè cal doncs tenir zones 30?

  • Per donar servei a la majoria dels desplaçaments de la ciutat (que es fan a peu).
  • Perquè amb menys inversió es pacifica una zona molt més àmplia.
  • Perquè en el carrers que delimiten la zona es creen itineraris per a vianants més segurs, accessibles i ràpids.

La vorera contínua

El concepte de vorera contínua és una gran millora per a la mobilitat a peu dels ciutadans, els seus principals avantatges són:

  • Permeten una circulació més ràpida dels vianants en eliminar obstacles i crear itineraris més rectes.
  • Delimiten l'entrada a una zona pacificada i poden servir per reduir la velocitat dels vehicles que la travessen.
  • És millora la seguretat dels vianants ja que es millora la visibilitat i es redueix la velocitat dels vehicles.
  • L'accessibilitat millora dràsticament en tractar-se d'una plataforma a un sol nivell i es facilita la circulació de cadires de rodes, cotxets, carretons i persones amb problemes de mobilitat.

La proposta

La nostra proposta, que us presentem de forma gràfica, exemplifica com poden ser aquestes zones en 3 barris de la ciutat (el Centre, Sant Josep i Bellvitge). Esperem poder estendre la proposta a altres barris i volem remarcar que creiem que la ciutat es fàcilment pacificable i que per tant el model que presentem amb aquest tres barris és fàcilment extrapolable a la resta de la ciutat.