De plaça Espanya a l'Hospitalet en bicicleta

Una consulta que ens fan sovint a la Saboga és com a anar de Barcelona a l'Hospitalet en bicicleta i més concretament, com anar de la plaça Espanya al centre de l'Hospitalet. Com que aquesta informació pot resultar útil a Senyal informativa d'un carril bici bidireccionalmolts ciutadans hem cregut interessant fer-la pública.

Abans d'entrar en els detalls us volem recordar que la Saboga disposa d'una llista detallada i actualitzada de tots els carrils bici de l'Hospitalet. Aquest inventari forma part del nostre Sistema de Millora Urbana on recollim una llista de totes les millores que proposem periòdicament a l'Ajuntament.

Bàsicament hi ha dos itineraris:

Per la carretera de la Bordeta (5 km, 15-20 minuts)

És l'itinerari més ràpid per anar als barris del Centre, Sant Josep i Santa Eulàlia, però només hi ha 500 metres de carril bici.

A la plaça Espanya agafem el carril bici de la Gran Via per deixar-lo als pocs metres per girar a la dreta i agafar la carretera de la Bordeta que va canviant de nom fins arribar al centre de l'Hospitalet. On el carrer es diu Gavà trobareu un carril bici, quan s'acaba es continua en compte per la vorera uns 50 metres per tornar a circular per la calçada. No és un recorregut especialment perillós si es circula pel mig del carril i es respecten les normes de circulació, ja que no s'han de realitzar gaires maniobres. Cal tenir en compte que s'ha de passar un túnel que creua les vies del tren.

Per la Gran Via (6 km, 18-24 minuts)

Es pot fer tot per carril bici i voreres i és més ràpid per anar a certes zones de Santa Eulàlia i si es va a Gran Via Sud, Gornal i Bellvitge, però és més llarg per anar al Centre i Sant Josep i es realitzen moltes maniobres.

En aquest cas cal agafar el carril bici de la Gran Via i no deixar-lo. A la plaça Cerdà el carril desapareix i cal continuar per la vorera per agafar un pas de vianants.  Posterioment es continua per la vorera nord on retrobarem el carril bici ja Infraestructures ciclistes de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregaten el terme municipal de l'Hospitalet davant de la Ciutat Judicial. Més endavant, a la plaça Europa el carril es converteix en un senyal de continuitat ciclista, durant uns 700 metres. Quan s'acaba el carril bici ja aprop de l'avinguda Vilanova i les vies del tren, cal creuar les vies per una de les passarel·les i posterioment , creuar entre els blocs de Bellvitge fins anar a buscar la Rambla Marina. Allà s'agafa el carril bici fins arribar al centre.

Llegiu també:

Altres connexions

  • La plaça Espanya té connexió per carril bici pel carrer Tarragona amb els carrils bici de Consell de Cent i Diputació que travessen Barcelona. D'altra banda també podem anar cap al port i la Barceloneta agafant el carril bici del Paral·lel.

Última revisió: abril de 2010.