La Saboga fa una crida a les ciutats catalanes a adherir-se a la Carta de Brussel·les

La Saboga fa una crida als ajuntaments catalans perquè s'adhereixin a la Carta de Brussel·les i treballin per transformar la mobilitat de les nostres ciutats i  promoguin decididament la bicicleta com a mitjà de transport en els desplaçaments quotidians.

El principal compromís de les ciutats signants de la Carta és promoure l'ús segur de la bicicleta a la ciutat per tal d'arribar al 15% del total dels desplaçaments l'any 2020.

El Parlament Europeu durant la signatura de la Carta de Brusel·les

Altres compromisos dels signataris són reduir la sinistralitat del ciclistes i els robatoris, promoure polítiques d'aparcament i fomentar els desplaçaments a la feina i als estudis en bicicleta, entre d'altres.

A data d'avui les ciutats més properes que han signat la carta són València, Sevilla i Madrid (vegeu la llista de ciutats signants).

Llegiu la  Carta en català al final d'aquest document o l'original en anglès (Charter of Brussels - PDF).

Per a més informació cliqueu a: