Els corredors verds entre el Prat, Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat

Connexions verdes entre l'Hospitalet, Cornellà i el Prat de LlobregatEl Prat, Cornellà i l'Hospitalet són ciutats col·lindants que tenen diversos nexes històrics comuns. Arran del debat sobre el futur de la la zona agrícola de l'Hospitalet i a l'entorn del soterrament de la Gran Via a l'Hospitalet i al Prat, hem volgut realitzar un petit estudi d'aquesta zona d'unió entre els tres municipis per estudiar-ne els seus corredors o connexions verdes, entenent com a verd un concepte ampli que integra, els espais naturals, els parcs urbans, l'urbanisme i la possibilitat de connectar aquestes zones mitjançant corredors que es puguin recórrer a peu i en bicicleta.

En el plànol adjunt hem dibuixat en verd els parcs urbans, el Parc Agrari i el riu Llobregat. Amb un verd més intens hem volgut destacar altres zones verdes (algunes encara sense urbanitzar) que enllacen els parcs urbans. Amb color taronja hem dibuixat tots els itineraris per a bicicleta practicables i projectats (amb línies discontínues). Anem doncs estudiar quatre dels grans eixos verds que ens apareixen en el mapa.

La Cornisa Verda: de Can Mercader al parc de la Torrassa

La Cornisa Verda és un projecte de l'Hospitalet que consisteix en connectar els Parcs de Can Buxeres, Can Cluset, Les Planes i de la Torrassa mitjançant un camí verd (previst en el Pla Director de la Bicicleta de l'Hospitalet). La cornisa és el punt d'inflexió del relleu de l'Hospitalet, entre la zona deltaica (la Marina) i la zona muntanyosa (el Samontà). Actualment és el recorregut d'una de les línies de tren de rodalies i ja té també molts trams practicables a peu. Res no impedeix allargar aquest recorregut fins al parc de Can Mercader (o fins i tot més enllà) passant per les zones verdes de la Remunta.

La Ronda de Dalt entre Can Mercader i la Zona Agrícola de Can Trabal

El parc de Can Mercader (i la Cornisa Verda) es poden unir amb la zona agrícola de l'Hospitalet i el riu Llobregat seguint el recorregut de la Ronda de Dalt. Actualment, a ambdues bandes de la Ronda trobem  passejos per a vianants enjardinats o terrenys qualificats com a zona verda.
 
Potenciar aquest eix verd Nord-Sud podria impulsar la mobilitat  sostenible entre les parts altes de Cornellà i l'Hospitalet (fins i tot d'Esplugues) amb la zona sanitària, la Gran Via, el riu i el Prat de Llobregat. Estem parlant de distàncies entre els 2'5 km (de Can Mercader a l'Hospital de Bellvitge) als 5 Km (des els barris de Sant Feliu i Sant Ildefons fins al centre del Prat de Llobregat).

La Gran Via

La Gran Via  és un dels gran eixos de mobilitat de l'àrea metropolitana. Gràcies al soterrament realitzat fins ara i al planificat tenim l'oportunitat de guanyar un espai més amable amb els ciutadans. La zona agrícola de l'Hospitalet i el projecte de construir un gran parc a la zona nord del Prat constituirien l'encoixinat de l'espai natural del riu.

El riu Llobregat

El riu és un espai natural que uneix els tres municipis a la vegada que fa de frontera impenetrable degut a les nombroses infraestructures viàries i ferroviàries construïdes al seu costat. De moment l'Hospitalet és l'únic dels tres municipis que no té un accés habilitat al riu.
 
El corredor verd del riu té unes potencialitats importants per connectar els municipis  riberencs amb distàncies relativament curtes per realitzar en bicicleta. Del centre de Sant Boi fins a l'Hospital de Bellvitge o el centre del Prat hi una mica més de 5 km a través dels camins de la llera del riu.

La zona agrícola de l'Hospitalet

La zona agrícola de l'Hospitalet amb la masia de Can Trabal situada al vell mig constitueix una zona estratègica on s'uneixen tres dels eixos que hem exposat: la Ronda de Dalt, la Gran Via i el riu Llobregat. Mentre el Prat i Cornellà semblen haver retrobat l'accés a l'espai natural del riu i han protegit el seu patrimoni agrícola, l'Hospitalet continua sense tenir accés al riu i el seu consistori vol eliminar l'última zona agrícola de la ciutat que fins ara era l'inici de l'accés més factible al riu.

Conclusions

De les connexions verdes esmentades només la recuperació del riu Llobregat i la Cornisa Verda hospitalenca són projectes reals planificats. La continuació de la Cornisa Verda cap a Cornellà i la connexió cap al sud per la Ronda de Dalt no ens consta que estiguin a l'agenda de cap institució pública i a mesura que passa el temps correm el perill que nous projectes urbanístics acabin amb aquestes zones verdes. El projecte urbanístic que  l'Ajuntament de l'Hospitalet promou per eliminar la zona agrícola de Can Trabal és un exemple clar de la dificultat de mantenir, millorar i connectar aquests espais.

La potenciació d'aquest eixos verds intermunicipals obre les portes a noves formes de mobilitat sostenible, d'oci i d'accés al patrimoni natural més proper. Les tres ciutats estudiades, especialment l'Hospitalet i Cornellà, presenten zones amb una alta densitat de població i una falta d'espais verds propers als ciutadans. La connexió de zones verdes hi propicia l'accés dels ciutadans, obre nous itineraris a peu i en bicicleta i converteix les ciutats en llocs més agradables per viure.

Molts dels temes que estan a l'ordre del dia i estretament relacionats com són la salut, la contaminació, la crisi energètica, el canvi climàtic, la sequera, la biodiversitat, l'agricultura, la producció de proximitat, l'educació ambiental o la mobilitat sostenible, justifiquen la creació d'aquests eixos.