Carrils bici i itineraris recomanats

Plànol de carrils bici i itineraris ciclistes recomanats de l'Hospitalet, Cornellà i rodalies

Aquest plànol, elaborat per la Saboga, recull els carrils bici de l'Hospitalet, Cornellà i rodalies. També recull els itineraris que recomanem per circular per la ciutat. Així mateix, hem senyalitzat algunes zones verdes i zones on es pot circular de forma més o menys tranquila.

Cliqueu en aquest enllaç, Mapa d'itineraris ciclistes de l'Hospitalet, Cornellà i rodalies, o vegeu aquesta versió reduïda a continuació:

Llegenda
  • carrils bici
  • itineraris recomanats
  • itineraris recomanats amb més circulació
  • itineraris naturals recomanats fora del municipi

 

Les recomanacions d'aquest mapa es basen en la nostra experiència ciclista i, en  general, en els següents criteris:

 

  • Triem sempre que podem carrils bici, carrers de prioritat invertida, zones de vianants i carrers de sentit únic i un sol carril.
  • Evitem els polígons industrials, les zones d'aparcament en bateria o semi-bateria, les rotondes de 2 carrils, els carrers bidireccionals amb zones d'aparcament.

 

Vegeu també la llista de carrils bici.