Sistema de Millora Urbana

Què és?

El Sistema de Millora Urbana (SMU) és un programa on-line que permet gestionar problemes de disseny de les ciutats com per exemple, els referents a les infraestructures ciclistes. El SMU permet que un ciutadà/ciutadana introdueixi un problema detectat relacionat amb la xarxa ciclista i proposar-li millores. D'aquesta manera es crea una llista de problemes detectats que seran tramitats a l'administració pertinent.

Objectius

  1. Col·laborar en la gestió dels problemes de disseny que es detecten als municipis.
  2. Fomentar la participació i per tant obrir-ho a tothom qui vulgui aportar informació.
  3. Facilitar que les administracions puguin consultar on-line els problemes detectats i les millores que proposem.
  4. Donar un caràcter versàtil al SMU, és a dir, que serveixi per infraestructures ciclistes, però que es pugui adaptar a problemes i millores des de l'òptica del vianant.

Estat actual

Actualment ja són consultables dades referents a les infraestructures ciclistes de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

Accés:

Millores: http://www.lasaboga.org/web/millores

Itineraris ciclistes: http://www.lasaboga.org/web/itineraris