Activitats i àmbits de treball

En l'àmbit del Medi Ambient i la Sostenibilitat treballem en diversos camps, a destacar:

  • Projecte Llobregat: projecte que engloba totes les accions a favor de la recuperació de la llera del riu Llobregat, dels accessos al riu, així i com la preservació dels espais naturals i agrícoles del Delta del riu Llobregat.La Saboga
  • Mobilitat sostenible: els membres de la Saboga promouen la mobilitat sostenible amb diverses iniciatives, en l'àmbit local posem l'accent en la promoció de la bicicleta i els drets dels vianants.
  • Comunicació Ambiental: La Saboga promou campanyes de sensibilització ambiental i participa en xerrades, debats i entrevistes en mitjans de comunicació.
  • Educació Ambiental: realitzem visites al riu Llobregat per escoles, entitats i ciutadans. Els membres de la Saboga han participat en la Comissió de Seguiment del Pla Director d'Educació Ambiental i en l'elaboració del material de l'Agenda21 Escolar de l'Hospitalet.
  • Participació ciutadana: la Saboga participa en diversos fòrums de debat ambiental i social i promou la participació i implicació dels ciutadans. Durant anys hem participat al Consell de la Sostenibilitat de l'Hospitalet i en les seves comissions i posteriorment en els consell de districte i de ciutat de l'Hospitalet, entre d'altres fòrums. Actualment, participem en la Mesa de la Bicicleta que promou la Generalitat de Catalunya i en el Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Treball en xarxa: formem part de diverses plataformes, donem suport i difusió a iniciatives d'altres entitats, col·laborem, compartim, etc.

Més enllà del Medi Ambient i la Sostenibilitat la Saboga impulsa iniciatives culturals i socials que promoguin la lliure difusió del coneixement i el pensament crític.