Delta del Llobregat - Projecte Llobregat

Introducció

El Projecte Llobregat és el primer projecte impulsat per la Saboga i agrupa totes les accions i col·laboracions de la Saboga per la preservació i recuparació del Riu Llobregat i el seu entorn a la vall Baixa i al seu Delta. Aquesta pàgina resumeix l'història i l'estat del projecte.

Objectius

El projecte Llobregat neix de la voluntat d'ajudar a la recuperació la llera del riu Llobregat a la  vall Baixa. Volem una recuperació ambiental de l'ecosistema del riu Llobregat, però també una recuperació social, proveïnt a les poblacions de la vall Baixa un accés a peu i en bicicleta a aquest espai natural.

Accions realitzades

Estat del projecte:

  • La nostra proposta de camí d'accés des de l'Hospitalet s'executa l'any 2011 després de que l'Area Metropolitana en redactés el projecte dins de la segona fase del projecte de recuperació de la llera i que anteriorment fos incorporada en el Pla Director de la Bicicleta de l'Hospitalet
  • Els projectes de recuperació de la llera del Llobregat impulsats per l'ACA transformen de forma important el riu després d'any d'obres que havien malmès l'entorn del riu.
  • Es planteja un pla urbanístic per reformar de la Gran Via de l'Hospitalet i consolidar la zona agrícola de l'Hospitalet (2014) que substitueix l'antic pla urbanístic que plantejava urbanitzar aquesta zona agrícola.
  • Presentem al·legacions al PDU Gran Via - Llobregat perquè continua urbanitzant en bona part de la zona agrícola, entre molts altres motius (2015).

Més informació

 Riu Llobregat a l'Hospitalet

Última actualització: març de 2014