Mobilitat sostenible

Introducció

Promovem la mobilitat sostenible posant especial èmfasi en la mobilitat a peu i en bicicleta, en la millora del transport públic, l'accessibilitat i en el disseny urbà.

Som una entitat d'usuaris de la bicicleta i disposem d'una assegurança que cobreix la responsabilitat civil dels nostres membres quan circulen en bicicleta.

Què fem en aquest àmbit?

  • Informes de diagnosi i millora d’infraestructures ciclistes
  • Formació en circulació segura en bicicleta
  • Organització i guiatge de visites tècniques als carrils bici.
  • Participació en Plans de mobilitat urbana, plans directors, ordenances municipals, etc.
  • Organització de campanyes i actes de sensibilització o promoció.
  • Participació/organització de xerrades, congressos, etc.
  • Difusió i comunicació: amb articles, difusió de notícies per les xarxes socials, intervenció en mitjans de comunicació, etc.

Recull cronològic d'activitats destacables

Més informació

 Mobilitat sostenible