Proposta per senyalitzar itineraris per a bicicleta i vianants a la Cornisa Verda de l'Hospitalet

La senyalització utilitzada a Castellefels informa del temps estimat per a vianants i ciclistes.La Cornisa Verda, la Rambla i l'accés al riu són zones ideals per començar a senyalitzar itineraris per a vianants i ciclistes

L'Hospitalet de Llobregat encara no té senyals indicadors informatius per a vianants i ciclistes. Aquests elements senyalitzadors, presents en molts altres municipis, donen a conèixer itineraris, mostren el temps estimat de viatge i en definitiva, incentiven els desplaçaments a peu i en bicicleta.

L'obertura de la passarel·la per a vianants i bicicletes que connecta el parc les Planes i el parc de Can Cluset (al barri de Can Serra) obre també la porta a realitzar diversos itineraris de fins a 2 km sense la presència de cotxes. La connexió dels parcs de Can Buxeres, Can Cluset i les Planes crea una xarxa verda que connecta els barris de Sant Feliu, el Centre, Can Serra, Sant Josep i la Florida. Els parcs de Can Buixeres i les Planes, a més a més, són els itineraris més planers per pujar cap al nord de la ciutat (el Samuntà) des de la part sud (la Marina).

El següent mapa mostra la possible localització d'alguns dels indicadors de la Cornisa Verda i exemples del seu possible contingut, direccions i el temps de viatge per fer a peu i en bicicleta:

Mostra Senyalització per a vianants i bicicletes a la Cornisa Verda en un mapa més gran

La Rambla Marina i l'accés al riu Llobregat són altres itineraris amb prou distància contínua i enllaços com per a ser també candidats a tenir aquest tipus de senyalitzacions.