Resultats de l'enquesta ciclista 2012

Freqüència setmanal d'ús de la bicicletaUs presentem els resultats de l'enquesta a ciclistes urbans realitzada per la Saboga en motiu de la Setmana de la Mobilitat 2012.

Quin perfil té el ciclista urbà que hi ha participat?

Doncs, és un home de 40 anys que viu a Barcelona i que fa 12 anys que va en bici i que l'utilitza majoritàriament per anar a treballar uns 5 dies a la setmana perquè li agrada i perquè és més econòmic, però que també l'usa per oci o per fer esport. Desa la bici a casa i no li han robat mai. De nit porta llums, no acostuma a utilitzar el casc i quan no hi ha carril bici circula per la calçada.

Fitxa tècnica

On aparques la bici?Enquesta on-line difosa per web, xarxes socials i en paper entre els participants del BiciEsmorza incentivada amb el sorteig de dues rutes en bici per a dues persones gentilesa de Cava Emotions. Enquesta realitzada entre el 28 de setembre i el 22 d'octubre a 93 persones d'entre 18 i 64 anys que se'ls demanava que fossin ciclistes urbans.

Els resultats

El principal motiu de l'elecció de la bici com a mitjà de transport és perquè és un mitjà més agradable, còmode i més convenient que d'altres. Quan anem a buscar un segon Motíu d'elecció de la bici com a mitjà de transportmotiu, llavors ja apareixen conceptes com que és econòmic, que es fa esport i és bo per la salut, la preocupació pel medi ambient o que és més ràpid per moure's per ciutat, en aquest ordre.

Pel que fa al moutiu dels desplaçaments que es fan en bicicleta, la feina i els estudis encapçalen les respostes 65%, però també cal destacar un 15% d'enquestats que surten per fer esport.

A part dels resultats que destaquem en els gràfics i que hem resumit en el perfil, podríem detallar que:

  • un 75% dels enquestats són homes
  • el 49% viu o inicia el seu desplaçament a Barcelona, un 17% a l'Hospitalet i un 32% en altres municipis catalans
  • Un 53% dels desplaçaments són interns, 47% externs i un 9% són intermodals (usen el transport públic).
  • Un 91% dels enquestats afirmen que porten llums quan circulen de nit, un 5% ens diu que no circula de nit i un 4% no porta llums.
  • Pel que fa al casc, la majoria no en porta (33%), però esporàdicament sí que en poten el 31% i sempre el porten un 22%. Un 14% el porten sovint.
  • Quan no hi ha carril bici, el 77% dels enquestats circula majMotiu principal del desplaçament realitzat en bicicletaoritàriament per la calçada i només un 23% ho fa per la vorera.

Comparant amb altres dades

L'any 2009 la Saboga va realitzar una enquesta a ciclistes hospitalencs, però s'ha de tenir en compte que en l'actual enquesta només un 17% dels enquestats viu a l'Hospitalet. Els resultats són molt similars. Potser es nota que ara hi ha un índex de robatori més alt, un menor ús de la vorera, un menor ús esportiu de la bici i un gran augment de l'ús de llums a la nitT'han robat mail la bici?

L'altre enquesta de referència és el Baròmetre de la Bicicleta que es realitza cada 2 anys. Les dades del baròmetre però inclouen ciclistes i no ciclistes i dins del primer grup, molts dels ciclistes enquestats no són ciclistes urbans.

Conclusions

Els ciclistes urbans que han respost aquesta enquesta responen a un perfil de ciclista experimentat i responsable que coneix perfectament l'entorn on es mou. Segurament aquest perfil no es representatiu de tots els ciclistes urbans, però les dades van en concordància amb les recollides per la Saboga el 2009 o el Baròmetre de la bicicleta de 2012 tenint en compte que nosaltres enquestàvem únicament ciclistes urbans.

En una pròxima entrega, desglossarem els comentaris i les peticions als políticis que els enquestats ens han fet arribar.

Més informació: