Obert el procés participatiu del Pla de Mobilitat de Gavà

Procés participatiu al Pla de Mobiltat de GavàLa Saboga presenta propostes de millora al Pla de Mobilitat Urbana de Gavà, la major part, per millorar la xarxa ciclista.

Des de fa anys, la legislació obliga als municipis a disposar (i renovar) els seus Plans de Mobilitat Urbana. En aquest procés d'aprovació del plans, hi ha sempre un procés participatiu en el que els ciutadans i les entitats poden fer arribar les seves aportacions al document.

Des de la Saboga, tal i com hem anat fent en altres plans i sempre des del voluntariat i segons les nostres possibilitats de temps i de coneixement del territori, hem fet arribar propostes de millora en l'àmbit de la mobilitat en bicicleta i a peu.

Carril bici del passeig marítim de GavàD'entrada hem transmès alguns itineraris on les solucions urbanístiques actuals no donen resposta a la mobilitat segura de bicicletes i vianants. D'altra banda, hem proposat diversos nous itineraris ciclistes, ja que la proposta actual no cobria bona part del territori i sobretot deixava sense connexió els nuclis no residencials. També hem proposat un camí verd que complementa un dels que proposa el propi pla.

Finalment, hem insistit en que el pla tingui criteris de qualitat i prioritat en el disseny de les infraestructures ciclistes.

Més informació: