Nova ordenança de mobilitat més restrictiva amb la bicicleta a l'Hospitalet

Detall de l'Ordenança de Mobilitat de l'HospitaletEs prohibeix la circulació de bicicletes per les voreres, i en general, es restringeix més la circulació de bicicletes

Hem analitzat la nova ordenança de mobilitat de l'Hospitalet. És molt més restrictiva amb la circulació en bicicleta que l'anterior i molt més que l'ordenança vigent a Barcelona. A continuació podeu veure alguns del punts més polèmics:

Pels carrils bici a 10 km/h. En carrils bici per vorera, aquesta serà la velocitat màxima permesa, però malauradament quasi tots els carrils bici de la ciutat estant en voreres. Calia regular-ho? A Barcelona, no s'estableixen velocitat màximes perquè els ciclistes no porten velocímetres i perquè la velocitat cal adequar-la a les condicions de circulació.

Circulació en ambdós sentits. La renovació de l'ordenança ha suprimit la possibilitat que les bicicletes circulin en ambdós sentits de la marxa en carrers de plataforma única, ara només ho podran fer si al carrer no hi ha circulació de vehicles a motor, a la pràctica això només passa en zones de vianants. Això restringeix molt els itineraris segurs de les bicicletes i un cop més l'ordenança és més restrictiva que a Barcelona.

Catadiòptrics als pedals. Creiem que és un error i un desconeixement de la realitat ciclista fer-los obligatoris. Les bicicletes amb pedals automàtics no en porten mai, molts cops es desprenen fàcilment dels pedals que en tenen.

Prohibida la circulació en bici per les voreres. Si fins ara, igual que a Barcelona, es permetia circular en bici per voreres de 5 metres amb 3 metres d'amplada, ara ja no. Però a les voreres hi continuaran les terrasses dels bars i si podrà continuar aparcant motos (si tenen 3 metres d'amplada lliure pel vianant). Amb tot, els carrils bici continuen estant a les voreres i per accedir-hi s'haurà de continuar travessant voreres.

Els nens per les voreres en bici, però els pares corrent a darrera! Una excepció a la circulació per la vorera és pels menors de 12 anys, però els seus pares no el podran acompanyar en bici. Una possibilitat que també està prevista a Barcelona.

Més d'una cadireta. Valorem positivament que es mantingui el redactat que permet portar més d'una cadireta per transportar menors d'edat.

L'assetjament dels ciclistes. Trobem a faltar un article com el de l'ordenança de Barcelona que diu que els vehicles a motor:

"No poden realitzar maniobres d'assetjament que, en no respectar les distàncies de seguretat, en fer llums o ús de clàxon o altres, constitueixin un intent de modificar la trajectòria o marxa dins del carril de circulació, o impliquin un risc per a la seguretat de la persona conductora de la bicicleta".

A les illes de vianants, la senyalització no afecta la bici. Feia falta dir-ho explícitament i ara l'ordenança ho diu. Hi ha senyals que prohibeixen el pas de vehicles que fins ara també afectaven la bicicleta.

Ciutat 30. Es fixa la velocitat màxima 30 km/h a tots els carrers d'un sol carril i a tots els carrers de dos carrils que tinguin un carril en cada sentit.

Altres aspectes. La nova norma regula molts altres aspectes de la mobilitat, introdueix molts canvis i prepara el camí per la implantació de noves zones d'aparcament regulat (per exemple zones verdes).

Valoració

És una llàstima que s'hagin realitzat aquests canvis sense participació ciutadana i sense cap tipus de debat, tampoc tenim constància que cap partit polític o entitat hi hagi presentat al·legacions. La Saboga se n'ha assabentat un cop aprovada i per tant no hi hem pogut fer cap aportació. Això no passa per exemple a Barcelona, on com a mínim hi pot haver un debat.

D'altra banda, ens agradi o no aquesta ordenança, el següent pas que hauria de fer l'Ajuntament és donar-la a conèixer, però això no va succeir en l'última actualització i no sabem si es farà ara. L'ordenança de Barcelona sempre és molt més mediàtica i coneguda, per tant creiem que s'hauria de tenir en compte i tenir ben justificat el que es regula diferent. El problema legal de fons és que el codi de circulació no regula prou bé la circulació urbana, i en especial, la referent a les bicicletes, llavors, les ordenances municipals omplen aquest buit.

Un altre debat és si té sentit aprovar una ordenança que no es té intenció de fer complir. Cal ser tant restrictiu o regular aspectes tant particulars si després la ciutadania o la pròpia Guàrdia Urbana els desconeixerà i mai ningú ho aplicarà?

Més informació: