Al·legacions a la modificació de l'Ordenança de Circulació de Barcelona

Senyal bici La Saboga ha presentat al·legacions per millorar la modificació de l'Ordenança de Circulació de Vianants i de Vehicles de Barcelona que modifica únicament certs articles referents a la circulació de bicicletes.

La nova ordenança introdueix aspectes nous i positius com estipular les obligacions dels conductors de vehicle a motor, i en concret, especifica algunes conductes d'assetjament als ciclistes que seran sancionables. També introdueix la possibilitat de substituir el pagament de sancions per treballs per la comunitat o la participació en sessions d'educació viària.

Altres novetats, són la identificació de bicicletes destinades a usos comercials com les de lloguer o les de missatgeria, la regulació del tours turístics amb ànim de lucre o la obligatorietat de disposar d'un títol (una targeta) per utilitzar les bicicletes públiques (el Bicing).

Els aspectes més polèmics de la norma són els que fan referència a la circulació per voreres. El nou redactat és més complex que l'anterior, però la seva intenció és que els ciclistes adults no circulin de dia per les voreres de l'Eixample. La norma entraria en funcionament en 18 mesos després de la l'entrada en vigor de l'ordenança, tot i que es podria aplaçar. No ens sembla malament que a mig termini les bicicletes no circulin per voreres com les de l'Eixample, però en aquest temps s'haurien d'articular carrils bici suficients en aquesta zona i haver-hi un canvi profund en el disseny i priorització de les infraestructures ciclistes. Això però, hauria d'anar acompanyat d'un replantejament dels usos privats que es fan d'aquestes voreres, com per exemple l'aparcament de motos o les dimensions de les terrasses de bars i restaurants.

Un grup d'estudiants francesos guiats per la Saboga davant del comptador de bicicletes de plaça Tetuan

La major part de les nostres al·legacions han fet referència a articles i apartats mal redactats que es podien interpretar de forma que la modificació de la norma restringia més l'ús de la bicicleta, per exemple, hem volgut assegurar:

  • Que conduir una bicicleta amb una mà, no fos en cap moment constitutiu d'infracció, entre d'altres.
  • Que no s'exclogués la possibilitat de portar un o més dispositius (cadiretes) per transportar menors de fins de 7 anys.
  • Que no s'exclogués la possibilitat de transportar infants en remolcs

Creiem que l'ordenança de Barcelona, a l'igual que moltes altres aspectes de la capital, tenen una repercussió important i s'agafen de model en moltes altres ciutats. Per això, cal que potenciï i faciliti la mobilitat sostenible.