Mobike impulsa l'ús de la bici alhora que causa més problemes d'accessibilitat

Recomanem la transició cap a zones d'estacionament d'ús obligatoriBicicletes Mobike mal aparcades a la porta d'un patí d'escola

Després de 6 mesos de funcionament de Mobike a l'Hospitalet, fem balanç d'aquest sistema de bicicletes compartides sense estacionament

La nostra primera valoració és positiva en quant a l'augment de l'ús de la bici que ha propiciat la implantació d'aquest sistema a la ciutat. En concret, hi ha una franja d'èxit que volem destacar que és el seu ús per part de ciutadans molt joves que normalment no feien ús de la bici. I en general, creiem que la implantació d'aquest sistema ha generat molts nous desplaçaments en bicicleta de ciutadans que abans els feien amb altres mitjans de transport i això és molt positiu per a la ciutat.

D'altra banda, l'aparcament lliure que és un dels atractius del sistema està causant problemes seriosos d'accessibilitat a les voreres que ja normalment estan molt plenes d'obstacles com són motos aparcades forma legal o il·legal. En concret, hi ha una pràctica generalitzada d'aparcar les bicicletes a les façanes, enlloc d'aparcar-les com si fossin motos a les parts externes de les voreres o a les zones d'aparcament de la calçada.

En un principi, creiem que el sistema era reconduïble amb campanyes de civisme de l'operador o fent que sancionés els usuaris que aparquen malament, però veiem que la Diagrama DAFO de Mobike a l'Hospitaletsituació no s'ha reconduït de cap manera, que l'Ajuntament tampoc actua i que no es compleixen amb les condicions de la llicència, creiem que cal una transició cap un model que doni més beneficis als ciutadans.

A Barcelona, s'ha impulsat un nou marc normatiu per a regular les empreses de bicicletes (i motos) compartides. S'estableixen límits, quotes per empresa i per bicicleta, i sobretot, es prohibeixen els sistemes que no estacionin en aparcaments de bicicleta com ho fa Mobike.

L'Hospitalet de Llobregat té un dèficit enorme d'aparcaments de bicicleta en superfície i aquest és el principal inconvenient per a la implantació de qualsevol altre sistema de bicicleta compartida.

Per tots aquests motius, creiem que hem d'apostar per zones d'aparcament obligatori per a les bicicletes de Mobike i que aquestes zones vagin incorporant progressivament barres d'aparcament que permetin tant l'estacionament de bicicletes particulars com bicicletes compartides d'aquest o d'un altre operador. Amb aquest pas, la ciutat donaria resposta als problemes d'aparcament de les bicicletes particulars i a la vegada estaria llesta per a l'entrada de nous operadors de bicicleta pública o compartida.

Volem posar èmfasi en que els aparcaments de bicicleta haurien d'estar a la calçada i que no pot ser que la bicicleta creixi treient espai als vianants quan ho hauria de fer treient espai als cotxes.

Conclusions

L'Hospitalet ha de mirar per al seu propi interès i aquest és disposar primer de tot d'una infraestructura ciclista de qualitat que inclogui aparcaments en superfície i aparcaments segurs d'alta capacitat en llocs clau de la ciutat.

En segon lloc, creiem que els sistemes de bicicleta compartida han d'estar regulats i poden de ser tant sistemes de bicicleta pública com sistemes privats adjudicats per concurs públic. En aquest sentit, la regulació que es fa a Barcelona és interessant. L'interès dels ciutadans és que aquestes bicicletes compartides li permetin viatjar sobretot a Barcelona, però també a les ciutats veïnes del Baix Llobregat, per això, l'extensió del Bicing cap a l'Hospitalet és la principal demanda dels hospitalencs en aquest sentit. Els ciutadans volen que els polítics s'encarreguin de gestionar i solucionar les traves legals que fan que Barcelona o els diversos municipis metropolitans tinguin regulacions legals i sistemes de bicicleta compatida pública o privada incompatibles.

El sistema de lliure aparcament de Mobike sembla en teoria viable, però a la pràctica tant l'empresa com l'Ajuntament s'han mostrat incapaços d'establir mecanismes eficaços per a gestionar l'aparcament il·legal a les voreres.

La permissivitat amb l'aparcament il·legal de motocicletes a les voreres no ajuda gens a conscienciar els ciutadans dels problemes d'accessibilitat a la ciutat.

Volem contrastar les polítiques de mobilitat i urbanisme de Barcelona amb les de l'Hospitalet. A Barcelona, les infraestructures ciclistes (carrils bici i aparcaments) s'estan fent a la calçada treient espais d'aparcament i circulació als cotxes. De la mateixa manera, a Barcelona la moto també s'està portant a la calçada. Cal que l'Hospitalet faci també aquest canvi.

Per tots aquests motius, creiem que cal crear zones d'estacionament obligatori a la calçada per a les bicicletes de Mobike. Afegint barres d'aparcament, aquestes zones també serviran per a acabar amb el dèficit d'aparcaments de bicicleta i prepararan la ciutat per a la possibilitat d'allotjar nous sistemes de bicicleta compartida.

Etiquetes