Conclusions del 2n Congrés Català de la Bicicleta

Ha finalitzat el 2n Congrés Català de la Bicicleta celebrat a l'Hospitalet de Llobregat del 28 de maig a l'1 de juny. La Saboga ha assistit al congrés per conèixer de primera ma les experiències locals i internacionals en l'àmbit de la mobilitat en bicicleta.

Han estat moltes les ponències interessants que us podríem comentar, intentarem resumir algunes de les conclusions que n'hem extret aplicades a les nostres ciutats.

 Hem de dissenyar les ciutats pensant en el següent ordre de prioritats:

  1. Els vianants
  2. La bicicleta
  3. El transport públic
  4. El cotxe

Tenint en compte aquestes prioritats hem d'aconseguir que els vianants puguin caminar per voreres prou amples, sense desnivells i amb recorreguts rectes. Calen voreres contínues que millorin la seguretat i l'accessibilitat del vianant i que a la vegada siguin un element reductor de velocitat dels cotxes.

Els carrils bici, igual que les voreres, han de tenir traçats rectes, no es pot fer donar voltes a vianants i bicis en nom de la seguretat. Els carrils per a bicicleta han d'estar segregats físicament dels vianants i dels cotxes. S'ha d'evitar els dissenys a la vorera i quan es cerca bidireccionalitat la solució més eficient és fer carrils separats a banda i banda de carrer. Cal pensar en el futur i per a permetre avançaments entre ciclistes i circulació de dues o tres bicicletes en paral·lel a Europa es dissenyen carrils de 2 a 3 metres d'amplada.

La inversió en infraestructures ciclistes ha d'augmentar de forma significativa. Sense aquesta inversió no és possible tenir carrils bici en condicions, tenir túnels, ponts i passarel·les que donin prioritat a la bici, tenir aparcaments segurs o carrils d'interconnexió metropolitans.

La salut ha estat un dels eixos del congrés. S'han presentat diversos estudis en que es conclou que els ciclistes viuen més i millor que els no ciclistes. Per exemple, anar a treballar 3 cops per setmana en bicicleta (fer uns 25 Km setmanals) és suficient per notar una millora en l'estat de salut. Una altra dada significativa és que som un dels països europeus amb major índex de sobrepès i d'obesitat infantil i en canvi països ciclistes com Holanda o Dinamarca, entre d'altres, estan a la cua.

En aquest segon congrés s'ha dedicat una jornada a l'ús de la bicicleta en els cossos policials. Segurament els dos principals avantatges d'aquest sistema són la velocitat de reacció principalment en zones col·lapsades pel trànsit o zones de vianants i la proximitat amb els ciutadans. Dins d'aquest segons aspecte, es va contraposar l'"efecte peixera" dels cotxes de policia amb la proximitat física de la bicicleta. La bicicleta permet una visió més elevada que el cotxe, es percebuda més bé pels ciutadans, és silenciosa i pot haver-hi una comunicació verbal amb el ciutadà. També es van destacar aspectes no gens menyspreables com el fet que un cos públic ha de donar exemple o el fet que el cost de manteniment d'una bicicleta és com a mínim 10 vegades inferior que el d'un cotxe.

En el congrés també es van tractar temes relacionats amb l'educació i la comunicació.

 

Enllaços d'interès: