Una bossa per a cada cosa

BossesSota aquest títol s'engloba una campanya per potenciar la recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos a la ciutat de Cornellà de Llobregat.

La campanya està impulsada per l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i coordinada per La Saboga.

La campanUna bossa per a cada cosaya es desenvolupa durant el mes d'abril i consisteix en el lliurament d'un paquet format per tres bosses de ràfia, cadascuna d'un color identificador de la recollida selectiva d'envasos, és a dir, blau (paper-cartró), groc (envasos lleugers) i verd (vidre). A més es lliura la “Guia per reciclar correctament”, on es tracten els diferents contenidors de la ciutat i s'especifica quins residus s'hi poden dipositar i quins no.

 

El lliurament de les bosses a la ciutadania de Cornellà té lloc en punts d'informació situats als mercats municipals de la ciutat (Sant Ildefons, Marsans i Centre). Pel que fa als barris de Fontsanta i Almeda, que queden més allunyats dels mercats, s'ubica un punt al carrer. Cada punt està acompanyat per diversos informadors ambientals, que pertanyen als voluntaris de Cornellà, i que a més de lliurar el joc de bosses, resolen els dubtes que sorgeixen sobre el destí dels residus, i recorden la importància de realitzar correctament la separació dels residus a casa per facilitar la seva correcta gestió i recuperació.

Durant el mes d'abril les dates i horaris dels punts d'informació són els següents:

 

 

Mercat del Centre

Mercat de Sant Ildefons

Mercat Marsans

Mercat del Centre

Mercat de Sant Ildefons

Mercat Marsans

 

Divendres 11 (18h-20h)

Dissabte 12 (10h-13h)

Dijous 17 (16,30h-18,30h)

Barri d'Almeda (C/ Baltasar Oriol, davant del CEIP Dolors Almeda)

Divendres 18 (18h-20h)

Dissabte 19 (10h-13h)

Dijous 24 (16,30h-18,30h)

Barri de Fontsanta (C/ Terra Alta, davant del CEIP Can Suris)

Divendres 25 (18h-20h)

Dissabte 26 (10h-13h)

Per altra banda, també es lliura un joc de bosses als alumnes de les escoles d'adults Abat Oliba i Flora Tristan, de la Universitat de la Gent Gran i del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat.

Així mateix, totes les entitats de la ciutat estan convidades a la presentació de la campanya el dia 10 d'abril a les 19 h a la sala del Centre Cívic Sant Ildefons. A tots els representants de les entitats que hi assisteixin se'ls dona un joc de bosses per la seva seu.

Aprofitem per recordar-vos quins són els residus que cal dipositar a cada contenidor:

  • Contenidor groc (envasos lleugers): ampolles i envasos de plàstic (bosses, envasos de iogurt, envasos metàl·lics (llaunes de beguda, llaunes de conserva, aerosols), brics, paper d'alumini, safates d'alumini, safates de porexpan, bosses de patates fregides...

  • Contenidor blau (paper i cartró): envasos i capses de cartró, diaris, llibres, revistes i bosses de paper.

  • Contenidor verd (vidre): ampolles de vidre, flascons de perfums i colònies i pots de vidre sense tapa.

  • Contenidor marró (orgànica): restes de menjar, closques d'ou, pell de patates, pela de fruites i verdures, restes de peix, fulles i restes de poda, taps de suro, bosses d'infusions, tovallons de paper de cuina...

  • Contenidor beix (resta): bolquers, compreses, preservatius, caques d'animals, papers i cartró tacats de greix o d'oli, estris trencats (sempre i quan no es recullin a la deixalleria)...