Setmana Europea de la Mobilitat 2013: Aire Net - Fes el pas!

Setmana Europea de la Mobilitat 2013Cada dia omplim els nostres pulmons amb aire de la ciutat, però, què estem respirant? La Setmana Europea de la Mobilitat 2013 pretén netejar el nostre aire, i fent-ho, crear una Europa més saludable i feliç.

Els fets són clars: les ciutats més netes són ciutats més saludables. L'aire lliure d'impureses ens aporta una mitjana de 8 mesos més de vida i s'ha demostrat que redueix la probabilitat de patir malalties respiratòries i cardiovasculars.

L'aire amb contaminants com les partícules en suspensió i el diòxid de nitrogen incrementen el risc de patir malalties pulmonars com l'asma, la pneumònia i el càncer de pulmó.

I no és només la salut humana la que es veu afectada. La contaminació atmosfèrica amenaça el medi ambient amb l'acidificació, la pèrdua de biodiversitat, el forat a la capa d'ozó i el canvi climàtic.

Canviant els nostres hàbits de transport podem fer una gran aportació a la millora de l'aire urbà. L'eslògan d'aquest any de la Setmana Europea de la Mobilitat "Aire Net - Fes el pas!" reflecteix el poder que el ciutadans tenim per millorar la qualitat de l'aire a través de les nostres decisions de mobilitat. És un recordatori de que tots tenim un paper, i que fins i tot els petits canvis, com anar a treballar en bicicleta enlloc de fer-ho en cotxe, escollir el transport públic o caminar, poden millorar la nostra qualitat de vida.

Traducció del web de la Setmana Europea de la Mobilitat 2013: Clean air – it’s your move!

A Catalunya la Setmana de la Mobilitat 2013 es cel·lebra del 22 al 29 de setembre.