Resum de la visita tècnica als carrils bici de l'Hospitalet

Tal i com teníem previst, divendres passat, la comissió de Senyalització errònia de convivència cotxes-bicicletes a l'avinguda Electricitatmobilitat del Consell de Sostenibilitat va realitzar una visita als carrils bici de la ciutat. La Saboga va guiar l'itinerari i vam poder fer aturades a diversos punts de la xarxa de carrils bici per tal de comentar les millores que es poden realitzar i els traçats dels carrils planificats en el Pla Director de la Bicicleta.

Els tècnics de l'Ajuntament van pendre nota de tots els suggeriments de millora que es van fer i des de la Saboga hem aprofitat un cop més per actualitzar la informació de la nostra base de dades de millores.

Obres de construcció d'una passarel·la a la cornisa verda

Més informació: