La xarxa de carrils bici de l'Hospitalet completament aturada

Enllaç permanent

En resposta a de Anònim (no verificat)

L'Hospitalet ja ha signat el conveni amb l'Entitat Metropolitana del Transport per implantar el Bicing metropolità, no sabem fins a quin punt es pot fer enrera, en tot cas, el problema és que l'EMT encara no ho ha tret a concurs. A diferència del Bicing barceloní, l'Àrea Bicing es finançarà majoritàriament amb publicitat i les quotes dels usuaris, l'aportació dels Ajuntaments és relativament petita.

En aquesta legislatura no s'ha iniciat la construcció de cap carril bici i no existeix  encAquesta senyalització antiga que actualment permet la circulació de ciclomotors encara no ha estat retirada.ara cap planificació per complir amb el Pla Director de la Bicicleta.


Segons dades de l'Ajuntament, l'Hospitalet disposa en l'actualitat de 13,65 km de carril bici, per complir amb els terminis del Pla Director de la Bicicleta en aquesta legislatura s'haurien de construir més de 14 km d'itineraris ciclistes. Paradoxalment, ens trobem una ciutat que ha impulsat el Bicing Metropolità, però que no aposta per infraestructures ciclistes i temem que altra vegada els carrils bici apareguin a finals de legislatura a cop de brotxa. 

L'aturada de la construcció de la xarxa de carrils bici contrasta amb una legislatura marcada per una forta inversió estatal que ha suposat una important transformació de la ciutat seguint les línies del Pla Director de Mobilitat pel que fa al disseny dels carrers. També ens sorprèn que l'Ajuntament hagi donat suport a la promoció de la bicicleta i hagi apostat pel Bicing Metropolità.

El Pla Director de la Bicicleta de l'Hospitalet, aprovat l'any 2006, estableix la construcció d'una xarxa d'itineraris ciclistes que es desenvolupa en 3 fases:

Fases del Pla Director
  Anys km a construir km totals en acabar la fase
Fase 1 2004-2007 12,3 12,3
Fase 2 2008-2011 15,4 27,7
Fase 3 A partir de 2012 19,3 47

 

Actualment disposem d'uns 13 km de carrils bici (podeu consultar-los aquí) però per complir amb els criteris del Pla Director caldria arribar als 27,7 km abans de finalitzar la legislatura. Actualment, l'Ajuntament no disposa de cap planificació que permeti acostar-se a aquesta xifra.

Una xarxa sense prioritat per a la bicicletaCarril bici de la Rambla Marina a la cantonada amb Enric Prat de la Riba

Des de la Saboga portem anys denunciant que les infraestructures ciclistes de la ciutat presenten importants mancances i ho fem de forma constructiva fent arribar a l'Ajuntament propostes de millora (podeu consultar-les aquí). Algunes d'aquestes propostes reben resposta, però la majoria no i es continua dissenyant vies ciclistes sense realment pensar en els vianants o les bicicletes i en contra de les recomanacions de disseny que fan organismes com la Generalitat.

L'Àrea Bicing o el Bicing Metropolità

Teòricament l'any 2010 hauria de ser el de la implantació del sistema de bicicletes públiques metropolità. Si l'èxit del sistema fos similar al Bicing barceloní ens trobarem amb un munt de nous ciclistes urbans que molt probablement no s'atreviran a circular per les principals vies de la ciutat i que sovint invadiran voreres a la cerca d'espais més segurs.

Reducció de les emissions de CO2 20% el 2020

L'Hospitalet s'ha compromès a través del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Energia a reduir les seves emissions contaminants de gasos d'efecte hivernacle un 20% l'any 2020. La mobilitat urbana és una de les principals fonts de gasos contaminants de la ciutat, com es pensen reduir les emissions sense potenciar decididament les formes de mobilitat més sostenibles?

Més informació: