La Generalitat dóna suport als posicionaments de la Plataforma en defensa de la Zona Agrícola de l'Hospitalet

La Generalitat de Catalunya a través dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha emès un dictamen en relació al projecte de Cal Trabal que coincideix amb els posicionaments de la Plataforma i que obligarà al projecte a elaborar un informe d'impacte ambiental.
Des de la Saboga entenem que aquest document posa fi al projecte en els termes actuals i dóna garanties de que qualsevol reformulació haurà de seguir un tràmit d'avaluació d'impacte ambiental en el qual, segons indica el document, la Saboga, així com altres entitats de la Plataforma, hauran de ser consultades.