Excursió reivindicativa a Can Trabal

Us convoquem a tots/es el proper dia 28 de març de 2009 a les 10 hores davant dels locals de l'Associació de Veïns de Bellvitge des d'on sortirà l'Excursió reivindicativa a Can Trabal. Comprovarem la marxa de les obres de prolongació del túnel de maniobres de la línia 1 del Metro i l'estat general en què es troba la zona agrícola de Can Trabal, així com l'impacte d'aquestes obres sobre la zona.

La convocatòria és oberta a tot aquell que vulgui participar i la realitza la Plataforma per salvar l'última zona agrícola de l'H.

Com a objectiu central volem comprovar com s'han fet les obres de la prolongació del tunel de maniobres i conèixer com queda la seva incidència en superfície sobre la zona agrícola. També ho volem contrastar amb el que en principi recollia aquest projecte d'impacte ambiental i quin és l'estat final del mateix però sobre el terreny, des de la realitat.
El recorregut serà el mateix que ja es va practicar al setembre de 2008 per anar a la llera del riu i a la platja del Prat però detenint-nos a Can Trabal per tal de portar a terme aquestes comprovacions que hem comentat. Serà doncs:

Pl. Mercat de Bellvitge -prop estació Bellvitge L-1 del metro - (davant dels locals de l'AVV de Bellvitge) - Parc de Bellvitge - Ermita - Gran Via / accés Ciutat Sanitària - Metro línia 1 estació Hospital de Bellvitge - Can Trabal accés obres túnel de maniobres.

L'excursió té un clar to reivindicatiu per la qual cosa portarem les pancartes i llegirem el manifest de la Plataforma.

Sobre el terreny comprovarem l'impacte de les obres sobre la zona i mesurarem la superfície afectada per aquestes a més de contrastar-lo amb els nostres plànols de la zona, parcel·les afectades i adequació del projecte a la llicència d'obres atorgada i conèixer sobre la zona afectada els compromisos de l'empresa contractada per tal de reposar en l'estat més pròxim a l'inicial la zona afectada per aquesta actuació urbanística.

Una vegada realitzades aquestes actuacions tornarem a la Pl. del Mercat de Bellvitge.

Us hi esperem!