Presentem el Sistema de Millora Urbana (SMU)

Sistema de millora urbana

El Sistema de Millora Urbana (SMU) és un programa on-line que permet gestionar problemes de disseny de les ciutats com per exemple, els referents a les infraestructures ciclistes, i tramitar-los cap a l'administració de forma àgil.

Amb la futura arribada del bicing metropolità creiem que cal posar èmfasi en millorar la connexió dels carrils bici actuals i actualitzar el disseny d'aquest tipus d'infraestructures per millorar-ne la seguretat i la funcionalitat. Amb el SMU pretenem col·laborar en aquesta tasca.

En aquesta primera fase del projecte hem introduït una desena de propostes de millora i les dades corresponents a tots els carrils bici de l'Hospitalet de Llobregat.

Des de fa temps, la Saboga presenta informes sobre l'estat de les infraestructures ciclistes de la ciutat a través de la Comissió de Mobilitat del Consell Municipal de la Sostenibilitat de l'Hospitalet de Llobregat. Fruït d'aquest treball ha sorgit la necessitat de gestionar millor els problemes que anem detectant a la ciutat i les millores que proposem. Informatitzar tot aquest treball que hem anat realitzant ens permet ser més efectius i donar a conèixer la nostra tasca i obrir-la a la participació d'altres ciutadans.

Accés al sistema: Millores - Itineraris ciclistes

Els següents passos del projecte seran probablement l'obertura del sistema a la participació ciutadana i l'exportació a altres ciutats. Expandir el sistema per a inventariar problemes de la ciutat des de l'òptica dels vianant també és un tema que ens interessa i que estem estudiant.

Més informació: