Avaluant les infraestructures ciclistes de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat

Infraestructures ciclistes de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat

Més d'un any després de la finalització de les obres de soterrament de la Gran Via i quan les obres de la plaça Europa i la Ciutat Judicial ja pràcticament no ocupen les voreres, és hora de fer balanç d'aquesta via a nivell d'infraestructures ciclistes, especialment, quan s'està planificant una segona fase de soterrament.

Actualment, dels 2 km de Gran Via soterrada al terme de l'Hospitalet només tenim 1'3 km de carril bici a la vorera nord i 1 km a la vorera sud. Així doncs, més d'un 42% de l'avinguda no té carril bici i la major part del carrils bici existents presenten importants deficiències.

 

DeficiènciesManca de senyalització horitzontal de l'itinerari ciclista

En bona part del carril bici (especialment a la vorera sud) no hi ha senyalització horitzontal i només uns petits cartells als fanals que no defineixen per on han de circular els ciclistes. Un altre problema detectat és la presència de senyals de cedir el pas que donen prioritat al cotxes que pugen a la vorera per entrar a un aparcament privat. Tot i així, el problema més important és la manca de connectivitat i continuïtat.

La plaça Europa

Senyal de cedir el pas als cotxes i senyalització horitzontal massa estreta

En aquest punt el carril bici desapareix durant 700 metres lineals que fets per la vorera i en bicicleta es converteixen en 800 m. En tota la plaça, no hi ha cap tipus de senyalització ciclista i els passos de vianants no contemplen el pas de bicicletes.

Connexió amb Bellvitge

Hi ha un compromís de l'Ajuntament de l'Hospitalet de connectar els carrils bici de la Gran Via i de la Rambla Marina a través de la passarel·la per damunt de les vies del tren de l'avinguda Vilanova. El juliol de 2006 es va realitzar una sortida tècnica de la Comissió de la Bicicleta en la qual es va considerar realitzar la connexió a través de la plaça de la Cultura. Tot i que la passarel·la es va inaugurar al juliol de 2008, encara no tenim cap previsió de quan es realitzarà aquest enllaç.

Connexió amb Barcelona

La vorera nord de la Gran Via és l'única on el carril bici s'aproxima a la plaça Cerdà, tot i així, en acabar el terme municipal de l'Hospitalet (a l'altura del carrer Escultura) el carril bici desapareix i no retrobem el carril barceloní fins al cap d'uns 500 metres.

Antecedents

Pas de vianants i entrada d'IKEA al carrer Salvador Espriu a l'arribar a la Gran Via

El membres de la Comissió de la Bicicleta del Consell de la Sostenibilitat vam tenir l'oportunitat de reunir-nos amb el Consorci de la Gran Via a l'inici de les obres i veure els plànols del projecte. Llavors ja vam expressar la nostra disconformitat amb el disseny de la plaça Europa, però el que no sabíem llavors és que al finalitzar les obres el carril bici s'escurçaria encara més i que el tram sense carril bici seria de 700 metres. D'altra banda, el perfil de carril bici que se'ns va mostrar va ser el de paviment diferenciat i amb senyalització horitzontal,  un disseny que finalment només s'ha adoptat en alguns trams de la vorera nord.

Conclusions

Creiem que aquest és un itinerari ciclista molt important perquè és una via de connexió clau entre l'Hospitalet i Barcelona (però també entre barris de l'Hospitalet i  amb municipis com el Prat  de Llobregat i Cornellà de Llobregat) i perquè concentra punts d'atracció de mobilitat  obligada tant importants com són l'entorn de l'Hospital de Bellvitge, diversos centres comercials, la Fira de Barcelona o la Ciutat Judicial, entre d'altres.

Tenint en compte que el proper any es preveu que entri en funcionament l'Àrea-Bici (el Bicing Metropolità), és urgent solventar els problemes detectats i les connexions esmentades.

En termes generals (i no solament per la Gran Via) pels nous carrils bici de la ciutat caldria replantejar-se algunes polítiques de disseny. Alguns aspectes que caldria valorar són:

  • Carrils bici a la vorera: els carrils de tipus vorera-bici es desaconsellen si hi ha altres alternatives o menys de 4 metres d'amplada lliure. Tampoc es recomana que siguin bidireccionals. Si tot i així  s'escull aquesta opció cal senyalitzar-los convenientment. Vegeu el Manual per al disseny de vies ciclistes (PDF) (pàg. 24 i 25) editat pel DPTOP de la Generalitat de Catalunya.
  • Traçats rectes i voreres contínues: en nom d'una suposada seguretat, molts dels passos de vianants de la ciutat estan lluny de les cruïlles obligant als vianants a fer voltes. Les voreres contínues permeten traçats més rectes i segurs, molt més accessibles (cotxets, cadires de rodes, etc.) i  permeten senyalitzar l'entrada a carrers secundaris on cal circular a un velocitat inferior. Aquests passos elevats poden tenir angles d'entrada diferents segons es vulgui reduir la velocitat dels vehicles o simplement es vulgui millorar l'accessibilitat del pas de vianants. Quan els carrils bici transcorren per la vorera cal preveure passos de bicicleta diferenciats als de vianants i mantenir un traçat recte.
  • Priorització de la bicicleta: dins de les polítiques de priorització dels mitjans de transport més sostenibles que haurà d'incloure el nou pla director de mobilitat, caldrà incloure mesures de priorització de la bicicleta en les quuals ja es pot començar a treballar: zones d'aturada avançada, regulació de la circulació per les voreres, permetre l'ús de remolcs per al transport de nens, permetre la circulació en contradirecció en carrers de prioritat invertida, etc.

 


Ànnex

Informació detallada sobre els carrils bici de la Gran Via, els problemes detectats i les propostes de millora plantejades extreta del nostre Sistema de Millora Urbana.

El carril bici de la Gran Via

Gran Via

Població: L'Hospitalet de Llobregat
Tipus d'itinerari: Vorera bici
Doble carril: Sí
Sentit: Bidireccional
Longitud: 1300m
[Veure la fitxa completa]

Detall dels problemes detectats i les millores proposades:

18/11/2008 L'Hospitalet de Llobregat Senyalització horitzontal massa estreta Gran Via pendent Concreta
10/11/2008 L'Hospitalet de Llobregat Plaça Europa, 700 metres sense itinerari ciclista Gran Via pendent Concreta
10/11/2008 L'Hospitalet de Llobregat Enllaç de dos trams sense senyalització i poc practicable Gran Via pendent Concreta
09/11/2008 L'Hospitalet de Llobregat Manca senyalització horitzontal en diversos trams de la Gran Via Gran Via tramitada Concreta
01/10/2008 L'Hospitalet de Llobregat Senyalització horitzontal de cedir el pas als vehicles que creuen el carril bici que transcorre per la vorera tramitada Genèrica