El riu Llobregat, un espai natural ben proper

Des de la construcció del nou camí, el ciutadans i ciutadanes han fet seu el riuTot i que quan sortim de casa tan sols veiem ciment i més ciment, la nostra ciutat, l'Hospitalet de Llobregat, està integrada per espais naturals, i un d'ells,  és el del riu Llobregat.

Com s'hi arriba?

Doncs gràcies a la perseverància de ciutadans i entitats del municipi, actualment comptem amb un accés al riu acondicionat per a vianants i bicicletes. El camí surt del carrer de la Feixa Llarga, a l'alçada de l'hospital de Bellvitge, a tocar de la zona agrícola de Cal Trabal, un espai de gran interès històric i cultural, degut a què el conreu i antigues masies hi són presents, i si observeu atentament podreu gaudir d'una varietat d'aus i altres animals que li confereixen un elevat valor ecològic.

Què trobem al riu?Àlbars i pollancres al costat del camí del riu

Si estem ben atents, al llarg del camí que du al riu hi podrem veure espècies d'arbres típicament de ribera, com l'àlber (Populus alba) i el pollancre (Populus nigra).

Un cop arribem al Llobregat, veiem que el bosc de ribera és inexistent, i ha estat substituït en bona part per la canya americana (Arundo donax), una espècie al·lòcotona que desplaça les pròpies del territori, com el canyís (Phragmites australis), que també hi és present però en menor quantitat. Les últimes intervencions al riu potser poden canviar aquesta situació. S'han creat unes falques artificials per frenar l'aigua del riu i crear petits meandres i s'han fet plantacions d'arbres i arbustos.

Corb marí en primer pla i polla d'aigua en segon plaal riu LlobregatPel que fa a les espècies animals, treiem els prismàtics de la bossa i gaudim de la diversitat d'aus que habiten aquest indret.  Algunes d'elles força comuns, com la polla d'aigua (Gallinula chloropus), la fotja (Fulica atra), l'ànec collverd (Anas platyrhynchos), el martinet blanc (Egretta garzetta) i el beCamps de la zona agrícola de cal Trabalrnat pescaire (Ardea cinerea), però també, la fredeluga (Vanellus vanellus) i si tenim molta sort, veurem algun blauet (Alcedo atthis) i a l'estiu el cames llargues (Himantopus himantopus).

Després mirem amunt, i pot ser que algun falcó pelegrí (Falco peregrinus) voli en direcció a Cal Trabal, o riu amunt i avall, durant l'hivern, veurem una silueta ben allargada que ens indicarà que un corb marí gros (Phalacrocorax carbo) cerca aliment o refugi.

Tot un espectacle de biodiversitat ben a prop de casa!

Article publicat a la revista el Gira-Sol de juny de 2012 en motiu de la Festa del Sol.

Més informació