Resultat dels cens d'ocells hivernants 2012 al Delta del Llobregat

Corb marí al riu LlobregatEl passat diumenge 22 de gener es va celebrar el segon cens d’ocells hivernants al Delta del Llobregat organitzat per DEPANA, amb dos objectius principals:

 • Prospectar aquelles zones que no tenen cap figura de protecció, ja que el Consorci que gestiona les reserves només censa els espais protegits (Cal Tet-ca l’Arana, La Ricarda, Remolar-Filipines, La Murtra i les basses de Reguerons i Can Dimoni).

 • Donar a conèixer el Delta del Llobregat i constatar que les zones no protegides són necessàries per la conservació de les espècies prioritàries per la Directiva Aus de la UE.

A continuació us adjuntem la crònica del cens i els resultats obtinguts.

Un cens participatiu

Ens vam trobar a les 9 del matí a l’estació de tren del Prat de Llobregat. Mentre esperàvem als més dormilegues, vam aprofitar per explicar sobre un plànol als participants més novells la ubicació i la importància dels terrenys que teníem planificat censar.

Gràcies a la participació de les 23 persones que vam acudir a la convocatòria, vam poder formar sis equips que ens vam permetre cobrir gran part de les zones fora de les reserves:

 • el riu Llobregat entre la desembocadura i Sant Boi de Llobregat.
 • les zones agrícoles i les basses de Can Dimoni i de Reguerons.
 • la pineda de les Maioles i la riera de Canyars (Gavà).
 • la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels i el canal olímpic.
 • el litoral de Gavà i Can Trabal (zona agrícola de l'Hospitalet de Llobregat).

Aquest desplegament també ens ha permès prospectar quasi tots el hàbitats que acull el Delta del Llobregat:

 • el ecosistema fluvial (la llera del riu i el bosquet de ribera)
 • la xarxa de canals de reg, desguàs i laminació
 • les llacunes i basses
 • les jonqueres i prats
 • els camps de conreus (hortícoles i fruiters) i erms
 • les pinedes
 • els sorrals costaners
 • el mar

Això per si sol, ens permet fer una valoració molt positiva de la jornada.

Cal recordar aquesta jornada forma part d’un cens que compren el període del 10 al 25 de gener. Així que, a part d’aquesta jornada, també s’han fet prospeccions puntuals durant aquestes dues setmanes per garantir una bona cobertura del territori.

Observacions interessants malgrat la bonança meteorològica

A nivell ornitològic s’ha notat molt que estem tenim un hivern, meteorològicament, molt suau. Això implica que molts ocells que han criat al centre i nord de Europa, i que normalment hivernen a la conca mediterrània, encara no han arribat per que troben aliment als seus territoris (degut a que encara no s’han gelat gran part dels llacs i rius d’aquests països).

Tot i així, s’han detectat espècies interessants a nivell local i regional. En quant a ocells aquàtics destaca l'aportació del Llobregat al seu pas pel terme municipal del Prat, on s’han trobat 2 flamencs joves (presents des de setembre de 2011), 13 ànecs blancs, 2 bec d’alena (un d’ells present des de finals de novembre de 2011), 1 agró blanc (observat el 18/12/11 al riu, al seu pas per Cornellà), 1 polla blava, 2 xatracs bec-llarg i un blauet (totes elles espècies incloses a l’Annex I de la Directiva Aus). També destaquen els 11 cabussons emplomallats i els 50 grisets a prop de la desembocadura. Riu amunt, a l’alçada de Can Comes, hem localitzat un ajocador de 9 martinets de nit. I molt a prop, a un dels últims reductes del bosc de ribera de la plana deltaica (amb àlbers, pollancres, salzes, oms i tamarius), una acrobàtica mallerenga blava feia les delícies del personal. Aquest pàrid, malgrat ser comú a tota Europa, es tracta d’un hivernant molt escàs i localitzat al Delta del Llobregat.

La zona agrícola de Can Dimoni ha contribuït amb vàries espècies rellevants. No han faltat a la cita els torlits que cada any passen l'hivern als camps que envolten aquestes petites basses al cor de la plana deltaica. En aquesta ocasió, hem comptat 14 exemplars que segurament formen part dels 18 que van aparèixer el 4 de novembre de 2011 al mateix camp. Al canal de laminació de la Ribera es va detectar un falcó pelegrí que ja s’havia observat a la mateixa zona el 18 de desembre de 2011. En aquest ufanós bosquet de ribera que flanqueja aquest canal, va sortir un lluer. L’escassa presència d’aquest fringíl·lid durant aquest hivern es un indicador de la bondat termomètrica que estem patint. Quan marxàvem de la bassa de Can Dimoni un company ens va advertir de la presència d’una elegant silueta sobrevolant els nostres caps. Es tractava d’una àguila calçada, rapinyaire molt escàs com a hivernant a Catalunya.

La bassa de Reguerons també ha proporcionat interessants observacions. Una arpella pàl.lida ha utilitzat el seu canyissar per ajocar-se des de novembre de 2011. Igual que la calçada, es tracta d’un rapinyaire molt escàs i irregular com a hivernant al Delta del Llobregat. Dos espècies molt tímides i discretes con la boscarla mostatxuda i la tallareta cuallarga troben refugi en aquesta diminuta zona humida al bell mig del parc agrari. Dos exemplars de boscarla es van veure fugaçment entre una densa mata de canyissar mentre que la tallareta només es va poder sentir entre els joncs.

Estadístiques rellevants

Una lectura global dels resultats ofereix conclusions interessants (encara que falten els resultats de dos dels sis equips formats). Malgrat que les zones humides del cens són molt més modestes que les protegides, tenen una notable importància per algunes espècies, acollint un elevat percentatge de la població hivernant total de tot el delta : 11 cabussons emplomallats, 19 cabussets, 34 bernats pescaires, 22 martinets blancs, 13 ànecs blancs, 112 xarxets comuns, 50 grisets, 157 collverds, 209 corb marins grossos, 127 fotges, 20 xivites, 5 xivitones i 8 blauets. Destacar també el paper de la zona agrícola per alàudids com la alosa (239 ex.) i la cogullada (59 ex.), i per emberízids com el gratapalles (5) i el repicatalons (15).

Un altre aspecte a destacar es la diversitat. Durant la jornada del 22 de gener vam detectar 73 espècies. Però si tenim en compte les prospeccions puntuals (del 10 al 21 de gener) que complementen aquest cens, podem afirmar que les zones sense cap figura de protecció han estat utilitzades durant aquest hivern per 95 espècies. Aquesta és una xifra molt destacable per que, teòricament, durant el període hivernal la varietat és menor que durant les migracions (primavera i tardor). Això s’explica perquè el delta acull una gran varietat d’hàbitats més enllà dels aquàtics (pinedes, camps de conreu i erms, sorrals costaners, etc). De fet, "només" el 46,3% de les 95 espècies censades són aquàtiques.

Si computen les observacions fetes a les reserves naturals (Cal Tet-ca l’Arana i el Remolar-Filipines) durant aquestes dues setmanes del cens, el conjunt de la plana deltaica (un 98 km2) ha estat utilitzada aquest hivern per 126 espècies d’ocells!!! (un 35% de les 360 espècies detectades a la historia del Delta del Llobregat). A Catalunya només al Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà s’assoleixen quotes tan elevades de diversitat ornitològica.

Els espais protegits han quedat petits

La majoria dels terrenys prospectats en aquest cens formen part de la nova IBA del Delta del Llobregat. IBA (Important Bird Areas) és un inventari que elabora SEO/BirdLife al territori espanyol per identificar, sota criteris científics estandaritzats a nivell internacional, les zones amb més valor ornitològic. Des de 1992 existeix una IBA al Delta del Llobregat.

Al 2011, des de la plataforma SOS Delta, es va elaborar un informe per demanar la ampliació d’aquesta IBA. A finals d’estiu es va aprovar, el que suposa un augment del 60% de la seva superfície (passant de les 2200 hectàrees a les 3500).

Això representa que les 900 hectàrees protegides (Reserves Naturals i ZEPAs) tan sols cobreixen un 28% de les actuals 3500 hectàrees de la nova IBA, posant de manifest la insuficiència dels espais protegits per cobrir les necessitats de la avifauna deltaica i complir amb els objectius de conservació que exigeix la Unió Europea als estats membres.

Els resultats d’aquest cens serviran per completar l’informe que hem elaborat des de la plataforma SOS Delta per demanar a la Generalitat de Catalunya l’ampliació de les zones protegides.