Què volen els ciclistes urbans? Segona part dels resultats de l'enquesta ciclista 2012

El desastre del carril bici de l'avinguda Carmen Amaya de l'Hospitalet Un ciclista circulant per l'Hospitalet de Llobregat

Els ciclistes urbans demanen infraestructures ben planificades i executades per poder circular per les ciutats i entre municipis propers

En l'enquesta als ciclistes urbans que vàrem realitzar en motiu de la Setmana de la Mobilitat 2012, vàrem fer dues preguntes obertes que analitzem en aquest article. Demanàvem al ciclistes que ens diguessin que demanarien als responsables polítics i que ens fessin arribar les seves propostes o idees sobre el ciclisme urbà.

Resumim els resultats més destacats (de més a menys sol·licitat):

  • La majoria d'enquestats feien referència a la falta d'infraestructures segures, en concret, de carrils bici ben dissenyats i part d'ells, només especificaven que feien falta més carrils bici.
  • Molts enquestat demanen pacificar el trànsit, guanyar espai a la ciutat treient-lo al cotxe i no al vianant, prioritzar la bici en el trànsit o promocionar l'ús de la bici.
  • La falta de lloc on aparcar la bicicleta, poder-ho fer amb seguretat i la lluita contra els robatoris també ha estat un element força destacat.
  • Un altre punt molt que ha sortit molt és la falta d'itineraris que comuniquin els municipis de l'àrea metropolitana. La gent que ha especificat l'itinerari ha parlat molt de connectar el Baix Llobregat amb el Barcelonès (Sant Boi - Cornellà i Castelldefels - l'Hospitalet, entre d'altres).
  • Molts enquestats han fet referència a les qualitats de la bici a la ciutat i específicament als problemes de contaminació i salut.

Altres peticions:

  • Diversos enquestats ens han dit que cal millorar o estendre el Bicing i no pujar-ne el preu.
  • Que es faci educació viària en bicicleta a les escoles i que shi posin a l'interior aparcaments per a bicicletes.
  • Alguns enquestats han demanat més control policial als problemes d'incivisme dels conductors de vehicles de motor i també dels ciclistes.
  • Alguns enquestats demanen una millora del transport públic i facilitar la intermodalitat amb la bicicleta.
  • Demanen que al Bicibox s'hi puguin aparcar bicicletes infantils.

Conclusions

La majoria de ciclistes demanen més i millors carrils bici (28 enquestats en fan una referència directa) i d'altres ho expressen indirectament amb termes com la pacificació del trànsit, la reducció de cotxes, el no treure espai als vianants, etc. Les peticions dels ciclistes es veuen recolçades per estudis que afirmen que la creació d'itineraris i infraestructures ciclistes de qualitat són els elements més incentivadors de l'ús de la bicicleta. Aquesta línia va en concordància amb les peticions i actuacions que s'han fet des de la Saboga. Amb aquestes reivindicacions no només volem beneficiar a les persones que decideixin moure's en bicicleta sinó també aconseguir un entorn urbà més saludable i més segur per a tots els usuaris, en especial per als més vulnerables: vianants i bicicletes, que són els que contribueixen més al benestar col·lectiu, per ser els més sostenibles, eficients i saludables.

Més informació: