Proposta de reforma de la plaça de la Remunta

Proposta de reforma de la plaça de la RemuntaFa 2 anys, amb l'obertura del Parc de la Remunta, vam publicar unes Reflexions i propostes per millorar la connectivitat de la Remunta on apuntàvem que la plaça de la Remunta era un dels obstacles que allunyaven aquest parc del Centre de la ciutat.

Avui us presentem un petit esbós de com creiem que hauria de ser aquesta plaça per tal de millorar l'accessibilitat dels vianants i prioritzar una mobilitat sostenible.

D'entrada, la nostra proposta incorpora diversos passos de vianants que actualment no existeixen (seguint les directrius del Pla de Mobilitat encara no vigent). També proposem desplaçar la majoria de passos de vianants i apropar-los a les cruïlles per tal de facilitar les trajectòries rectes i naturals dels vianants. En color negre assenyalem tots els passos de vianants i les trajectòries més importants dins de la plaça.

Un altre element important de la nostra proposta és l'eliminació definitiva d'un dels carrils de circulació del carrer Barcelona per prioritzar l'ampliació d'una de les voreres més estretes de la plaça. Hem marcat totes les ampliacions de voreres amb franges de color gris clar.

Finalment, proposem un itinerari per a bicicletes que connecti el carrer Major amb el carril bici de la carreta de l'Hospitalet que complementi els itineraris que les bicicletes poden fer per la calçada. Per acabar de donar sentit a aquesta connexió, seria convenient senyalitzar la bidireccionalitat de la circulació de bicicletes pel carrer Major que ja és un carrer de prioritat invertida en la seva totalitat.

Hi ha molts altres elements que caldria tenir en compte. Segons la solució que s'acabi adoptant, desplaçar les parades de bus cap a punts on hi hagi més amplada és una bona idea. Els últims anys la parades de bus han anat canviant d'ubicació força sovint. També caldria analitzar la sincronització semafòrica o la possible renovació i reubicació d'alguns dels arbres de la plaça, entre d'altres.