La plaça del Repartidor de l'Hospitalet no dóna solucions als vianants

La reforma de la plaça del Repartidor no ha donat solució als problemes d'accessibilitat i a les trajectòries lògiques dels vianants. Fem un petit anàlisi de la situació actual en una zona del barri del Centre que, com ja hem assenyalat en altres ocasions, té problemes importants d'accessibilitat.

Trajectòries dels vianants en una cruïlla de la plaça del Repartidor del Centre de l'Hospitalet

Els passos de vianants i les trajectòries dels vianants

A la plaça, falten passos de vianants en diversos punts (davant del quiosc i davant de la comissaria, per exemple) i, els passos que hi ha, estan allunyats de la trajectòria lògica dels vianants (les línies blaves d'aquesta cruïlla de la foto).

Voreres estretes

No s'ha modificat la vorera del cantó de la comissaria ni tampoc, les de la zona nord de la plaça, així i com el carrer de Riera de la Creu.

Reserva de places per a la policia?

Entenem que hi pugui haver una petita reserva de places per a vehicles policials i que per seguretat no es pugui estacionar al costat de la comissaria, però no podem entendre que es reservin tantes places i fins tant lluny. Tot indica que aquest aparcament es destina a vehicles particulars dels agents, i això es fa a costa de l'espai públic i de no reformar unes voreres manifestament estretes que no compleixen amb la llei d'accessibilitat.

El disseny de les cruïlles

El problema dels passos de vianants allunyats de la cruïlla i, per tant, dificultant la trajectòria recta dels vianants és un problema clàssic del disseny urbanístic de l'Hospitalet que fa temps que denunciem. Entenem que l'origen d'aquest disseny ve d'una suposada seguretat que es vol donar als vianants davant del gir dels cotxes, però malauradament es fa indiscriminadament a tots els passos de vianants. Des del nostre punt de vista, entenem que un pas de vianants prop de la cruïlla és més visible i que si cal donar-li una protecció addicional s'ha de fer elevant el pas de vianants perquè quedi a la mateixa alçada que la vorera, però no penalitzant el desplaçament dels vianants.

Mapa de punts on cal millorar l'accessiblitat al barri del Centre de l'HospitaletUna plaça en un barri poc accessible

L'any 2011, vàrem presentar 2 informes sobre l'accessibilitat del barri del Centre de l'Hospitalet i vam posar de manifest que a l'oest de la Rambla i al nord del carrer Barcelona, hi ha una gran concentració de problemes d'accessibilitat per als vianants. El projecte de Pla Director de Mobilitat de l'Hospitalet ens ha donat la raó i ha tingut en compte els punts que ja vam assenyalar l'any 2011. Podeu veure el mapa que vam crear i que estem mantenint per supervisar aquesta zona (en verd els punts que s'han solucionat).

Més informació: