Pla Director Urbanístic Gran Via - Llobregat: informació sobre el futur de Cal Trabal

Vista virtual del PDUUs fem arribar tota la informació que disposem sobre el PDU que afecta l'última zona agrícola de l'Hospitalet de Llobregat, coneguda com a Cal Trabal

En els gràfics adjunts, hem comentat en vermell diversos punts per facilitar la lectura dels plànols i per ressaltar les zones que ens preocupen d'aquest projecte.Plànol del PDU comentat

El termini d'al·legacions finalitza el proper 2 d'abril. Des de la Saboga, estem preparant al·legacions a aquest PDU i ens els propers dies esperem poder resumir-vos les nostres reserves a aquest projecte. De totes maneres en els gràfics ja us avancem alguns aspectes que a continuació us expliquem una mica més.

A grans trets, què no ens agrada del PDU?Plànol comentat del sector 2

  1. Elimina zona agrícola, zona natural i biodiversitat i no ho compensa ambientalment.
  2. El projecte té uns perjudicis evidents pel medi ambient que no mitiga ni compensa.
  3. Crea un parc que no s'acaba de definir  i molt més aïllat de la ciutat, de l'Hospital i del riu que ara.
  4. Es construeixen 2 torres que tapen visió a l'hospital.
  5. No es defineixen els itineraris per a vianants i bicicletes i per tant no sabem per exemple si per anar al riu per la Gran Via caldrà passar per Cal Trabal o hi podrem anar també recte. Això passa també en diversos altres punts de l'àmbit del PDU.Plànol comentat del sector 3

Documentació i enllaços d'interès: