La participació ciutadana en les polítiques ambientals a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

Consitució de l'últim Consell de la Sostenibilitat el desembre de 2011La Saboga proposa crear una Taula Sectorial de Desenvolupament Sostenible dins del Consell Social de l'Hospitalet de Llobregat

Proposem donar un impuls a la participació ciutadana i l'acció de govern en l'àmbit del Desenvolupament Sostenible i el Medi Ambient amb la creació d'una Taula Sectorial específica dins del Consell de Ciutat.

Aquesta Taula Sectorial donaria continuïtat al Consell de la Sostenibilitat millorant la comunicació de les polítiques ambientals de l'Ajuntament i la participació dels ciutadans i el teixit associatiu en aquest àmbit.

Ara fa 2 anys, es va celebrar l'últim Consell de la Sostenibilitat, un òrgan participatiu on ciutadans, entitats i responsables municipals es trobaven per parlar de les polítiques ambientals a la ciutat. En aquell consell del 25 d'octubre de 2012 se'ns va explicar que el motiu de la desaparició era la voluntat política d'incloure el Consell dins de la nova estructura de participació ciutadana i que el medi ambient seria una comissió que dependria del Consell Social de ciutat i que a la vegada podria tenir grups de treball més específics.

En aquest temps, hem passat per un nou procés participatiu anomenat  L'Hospi ON que en el camp del Medi Ambient ha realitzat noves propostes i que també ha demanat explícitament mantenir i actualitzar els acords de l'Agenda 21 Local que en seu moment es va aprovar per unanimitat en el ple municipal.

Pràcticament, 2 anys després de l'últim Consell de Sostenibilitat, el 9 d'octubre de 2014, vam assistir a la primera reunió del Grup de Treball de Medi Ambient que penja de la Taula Sectorial de Desenvolupament Econòmic i Ocupació que a la seva vegada depèn del Consell Social de ciutat.

Des de la Saboga, creiem que aquest model no s'adiu a la importància que les polítiques ambientals han de tenir al segle XXI. Creiem que en el model actual de participació ciutadana, el Medi Ambient ha quedat relegat.

En concret, volem posar de manifest que:

 1. El Desenvolupament Sostenible a la nostra societat té més rellevància que mai.
 2. El Consell de la Sostenibilitat tenia potestat per elevar propostes al Ple Municipal (tot i que només ho va fer en una ocasió) i que el nou Grup de Treball ha passat a estar relegat a un tercer nivell (les propostes haurien de passar per la Taula Sectorial i el Consell Social abans d'arribar al ple.
 3. Del Consell de Sostenibilitat en depenien 4 grups de treball més específics i que es reunien almenys un cop al trimestre. Aquests grups han desaparegut:
  1. GRUP DE TREBALL MOBILITAT I BICICLETA
  2. GRUP DE TREBALL DEL CANVI CLIMÀTIC (ENERGIES RENOVABLES, AIGUA, RESIDUS I CONTAMINACIÓ)
  3. GRUP DE TREBALL DEL RIU LLOBREGAT I BIODIVERSITAT
  4. GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 4. Durant 2 anys no hi hagut participació ciutada en aquest àmbit.
 5. No ens arriba informació de les accions que l'Ajuntament de l'Hospitalet realitza en el camp del Medi Ambient i entenem que als ciutadans els hi passa el mateix.
 6. Hem fet arribar diverses propostes a l'Ajuntament a través de diversos canals, però no tenim canals o fòrums on debatre aquestes propostes.
 7. Els Consells Districte i de Ciutat i les Taules Sectorials actuals no donen cabuda als temes de Desenvolupament Sostenible de forma satisfactòria.
 8. La Saboga és una entitat que treballa des del voluntariat amb els recursos de temps limitats. No tenir interlocutors, canals i fòrums clars on poder fer arribar les nostres propostes ens complica molt la nostra tasca i ens fa perdre un temps del que no disposem.

És per tot això, que creiem que s'ha de crear una Taula Sectorial específica de Desenvolupament Sostenible.

Més informació: