Nova visita al riu Llobregat

La setmana passada vam tornar al riu Llobregat en una visita de la comissió del riu del Consell de la Sostenibilitat de l'Hospitalet per veure sobre el terreny l'evolució de les obres de recuperació de la llera. Us en mostrem l'estat de la zona amb aquest petit vídeo i diverses fotografies.

Estepa blanca en flor, plantada a la part superior del talús.Fa tot just 3 setmanes us mostràvem fotografies i us comentàvem l'estat de les obres de recuperació.Un corb marí al riu Llobregat

Ara ja veiem la part de darrera de la gasolinera més acabada amb una tanca de protecció i un camí de terra compactada que haurà d'acabar d'habilitar el projecte d'accés des de la zona agrícola. Ens ha sobtat però, que no s'ha habilitat una zona d'aparcament de cotxes i autocars tal i com constava en el projecte.

Desconeixem encara si les obres s'han donat per acabades, però al camí de la llera esperàvem veure una major plantació d'arbres tal i com s'ha realitzat en el marge dret.

Resum de canvis:

  • El perímetre de la gasolinera s'ha tancat i s'ha compactat un cLa part de darrera de la gasolinera ha estat tancada i el terra s'ha compactat.amí.
  • De la gasolinera fins al mateix camí de la llera s'ha habilitat un camí de ciment.
  • S'ha retirat la coberta de la via de FGC i s'han canviat els tancats.
  • S'han retirat les tanques publicitàries.
  • S'ha tallat la vegetació entre el camí de la llera i la via del tren.
  • S'ha enderrocat una edificació existent.
  • S'ha habilitat una rampa encimentada d'accés a la zona inundable.
  • S'han fet replantacions en ambdós costats de la rampa.
  • S'han plantat tamarius i pollancres a la zona inundable.

Zona agrícola i accés

La zona de cal Trabal continua sent un aparcament descontrolat amb abocaments de residus en diverses zones. L'accés continua sent complicat i hem trobat més deixalles que en altres ocasions. Esperem que el projecte de recuperació de l'accés (encara a l'espera del vist-i-plau de Foment) posi la primera pedra per valoritzar aquestes zones i eliminar definitivament aquests problemes.

Vegeu també: