El model actual de deixalleries mòbils de l'Hospitalet és insuficient

Mapa de cobertura de les deixalleries mòbils de l'Hospitalet

Les deixalleries mòbils són una solució que moltes ciutats han adoptat per facilitar el reciclatge i per evitar els desplaçaments en cotxe fins a la deixalleria  municipal per a  dipositar residus poc voluminosos.

A l'Hospitalet, trobem la deixalleria mòbil  únicament 2 hores cada setmana en cada punt de recollida. En aquest article estudiem la cobertura territorial i horària de les deixalleries mòbils i ho comparem amb els models d'altres ciutats.

Hem elaborat un mapa amb tots els punts on es situa la deixalleria mòbil de l'Hospitalet per estudiar la proximitat als ciutadans. Hem dibuixat cercles amb radis de 300 metres  al voltant de cada deixalleria i veiem que la cobertura geogràfica de les deixalleries arriba a la major part dels barrils residencials, tot i que deixa fora algunes zones: com una part del Centre o una de Sant Josep i exclou totalment la zona industrial de la carretera del mig, el polígon Pedrosa i la plaça Europa. Hem de tenir en compte que la distància de 300 metres no és sempre real, ja que sovint no tenim un itinerari recte fins a la deixalleria o el desnivell fa augmentar el temps de desplaçament.

La deixalleria de barri de CornellàQuan l'horari de la deixalleria més propera no és compatible amb el nostre, la següent deixalleria acostuma a estar excessivament lluny.

Altres sistemes

A Cornellà de Llobregat la deixalleria de barri (la deixalleria mòbil municipal) es situa entre 3 i 5 dies consecutius en un mateix punt dels 7 que hi ha establerts. El seu horari és força ampli: de 10 a 13h i de 16 a 19h. Això es combina amb la deixalleria fixa i la mòbil metropolitana que una hora per setmana es situa en 8 punts més de la ciutat.

A Barcelona les deixalleries s'anomenen punts verds i n'hi ha de mòbils  i  de fixes. Els punts verds mòbils tenen 96 parades on hi  podem anar en una franja d'entre 3,5 i 5,5 hores setmanals. Els punts verds fixes poden ser de barri, més petits i propers al ciutadà, o de zona, més grans i en zones més perifèriques de la ciutat. A Barcelona hi ha 20 punts verds de barri i 6 punts verds fixes i el seu horari és dilluns a dissabte de 8.30 h a 14 h i de 16 a 19.30 h pels primers i de dilluns a divendres de 8 a 18.30 h i dissabte i diumenge entre 9 i 13 h pels segons.

Mini deixalleria de Caldes d'Estrac (el Maresme)Hi ha diversos municipis que han instal·lat contenidors per recollir alguns dels residus que recull la deixalleria. En alguns casos, han aprofitat elements del mobiliari urbà i en altres casos han instal·lat papereres  o contenidors específics.

Millores al sistema actual

Si es vol continuar amb el model de deixalleries mòbils en lloc de crear deixalleries de barri com a Barcelona caldrà ampliar horaris i plantejar-se nous punts de recollida i/o cercar una franja horària més amplia. Creiem però, que seria interessant un model mixte que combinés les deixalleries fixes de barri amb la deixalleria mòbil. També ens sembla molt interessant l'ús de contenidors de reciclatge integrats en el mobiliari urbà perquè faciliten molt més el reciclatge i  a més a més dónen informació permanent al ciutadà de quins residus es possible reciclar.

Contenidor per recollir oli al municipi de la Sénia (el Montsià)D'altra banda, l'absència d'una recollida de residus comercial específica, sumada a l'absència de deixalleries mòbils en zones com la carretera del mig, la plaça Europa o el polígon Pedrosa, no incentiva gens que aquest sector recicli i causa que els contenidors de reciclatge quedin saturats fàcilment.

Quins residus es poden portar a la deixalleria mòbil?

Hi podem portar per exemple: olis de cuina i motor (fins a 5 litres), medicaments, aparells informàtics i electrònics, fluorescents i bombetes, piles i bateries, cosmètics, pintures, sabates, dissolvents, radiografies, paelles, etc.

Més informació: