Millorant el carrils bici de Cornellà

Cruïlla sense senyalització ciclista a CornellàCornellà s'ha dotat en poc temps d'una xarxa de carrils bici sobre vorera que presenta nombroses deficiències.

Al final de la legislatura passada, l'Ajuntament de Cornellà va executar part dels carrils bici del Pla Director de la Bicicleta que havia aprovat un messos enrere (tardor 2010). Bona part d'aquest carrils bici es van executar damunt de voreres o en calçada amb pintura i com a molt amb senyalització horitzontal.

Des de llavors, la Saboga ha recollit diverses propostes de millora, però també molts ciutadans han fet arribar les seves propostes a l'Ajuntament de Cornellà.

Un exemple d'això, és la magnífica feina feta per Fran Romo, que ha recollit en un document aquestes mancances i les ha fet arribar un cop més a l'Ajuntament de Cornellà en el marc del procés participatiu del Pla de Mobiltat Urbana de Cornellà.

Més informació: