L'impacte econòmic de la bicicleta en el 4t Congrés de la bicicleta

4t Congrés de la Bicicleta (Sant Cugat del Vallès, Octurbre de 2012)Finalitza a Sant Cugat del Vallès la 4a edició del Congrés de la Bicicleta posant de relleu la repercussió econòmica de l'ús de la bici. Segurament, a hores d'ara, ja és conegut l'impacte econòmic de la bicicleta  urbana o d'oci, molts dels aspectes van ser tractats en el congrés: indústria, comerç, cicloturisme, etc. Però potser no és tant conegut l'impacte econòmic en estalvi sanitari de la mobilitat en bicicleta i en especial a la mobilitat urbana en bicicleta.

La ponència del Dr. Jean-Luc Saladin va posar de manifest que l'impuls de la bicicleta urbana suposa un important estalvi sanitari i va acompanyada d'una disminució dels nivells de contaminació atmosfèrica que a la vegada suposen un nou estalvi en la factura sanitària. És per això que molts governs europeus subvencionen que els treballadors vagin en bici a la feina. Fiona McLean va presentar un bon repàs d'aquestes polítiques en la seva ponència Bike to Work.

Altres temes que van ser tractats al congrés van ser tant variats com la promoció de la bicicleta, les ordenances, la seguretat o la presentació del 4t Baròmetre de la Bicicleta, entre d'altres.

Més informació: