Guia ràpida de circulació en bicicleta

Aquesta guia ràpida recull recomanacions de com circular en bicicleta per la ciutat i resumeix els punts més importants referents a la bicicleta del codi  de circulació i de les ordenances de circulació de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.

Actualitzat a Octubre de 2015.

 • Llums. Són obligatoris de nit.
 • Timbre. És obligatori portar-ne un.
 • Roba reflectora. Obligatòria només en vies interurbanes i de nit. No cal que sigui una armilla, n'hi ha prou amb un braçalet. Tot i així, és molt recomanable portar-ne.
 • Elements reflectors de la bicicleta. S'han de dur catadiòptrics homologats instal·lats a la bicicleta, haurien de venir d'origen amb la bici tot i que no sempre els porten. Blanc a davant i vermell a darrera.
 • Casc. No és obligatori a la ciutat, només en vies interurbanes.
 • Millor pel centre del carril... No circuleu massa a prop de la vorera, dels cotxes aparcats i de les cruïlles i sortides de cotxes. Evitareu ensurts i us respectaran més!
 • Codi de circulació. S'ha de respectar com qualsevol altre vehicle, prioritats, semàfors, passos de vianants, etc.
 • Per les voreres... només quan tinguin 5 metres i almenys 3 metres lliures i quan no hi hagi aglomeracions de vianants ni carrils bici. En voreres de 4,75 metres d'amplada (l'Eixample) s'hi pot anar de nit (22-7h) en les mateixes condicions. També poden anar per qualsevol vorera els adults que acompanyen un menor de 12 anys. S'ha de respectar la prioritat dels vianants i deixar un metre de les façanes. A l'Hospitalet no es permet en cap cas.
 • Pel carril bici... no és obligatori, si no ens convé no cal circular-hi.
 • Pels carrils més propers a les voreres... preferiblement, i no es pot circular pel carril bus.
 • Remolcs. Tot i que el codi de circulació no permet portar-hi infants, a Barcelona es pot circular amb un remolc homologat per al transport de persones o mercaderies i a l'Hospitalet també, però només de dia.
 • Cadiretes de nen/a. Es poden portar nens/es fins a 7 anys amb una cadireta homologada i l'infant ha de portar un casc també homologat. A l'Hospitalet es pot portar més d'una cadireta.
 • No aparqueu... A Barcelona no es pot aparcar en arbres, semàfors, bancs, papereres, davant de zones de càrrega i descàrrega dins l'horari indicat, zones d'estacionament per a persones amb discapacitat, parades de transport públic, passos per a vianants, estacions de bicing o en elements adossats a les façanes. A l'Hospitalet no es pot aparcar en cap element del mobiliari urbà.
 • A quina velocitat? Com a màxim a la que estableix cada tipus de carrer i en voreres s'ha d'adequar la velocitat a la dels vianants. A l'Hospitalet, es limita a 10 km/h la velocitat en carrils bici a les voreres.
 • Quan un cotxe avança un ciclista ha de deixar una separació lateral d'1,5 metres i pot ocupar part o la totalitat del carril contrari tot i que estigui prohibit l'avançament. El codi de circulació també diu que quan un cotxe s'acosta a un ciclista cal extremar les precaucions, reduir la velocitat i si cal aturar-se. Per ciutat, si s'avança usant un altre carril, no cal deixar la distància d'1,5 metres.
 • Circulació en grup. En cruïlles i rotondes un grup de ciclistes es considerarà com un sol vehicle a nivell de prioritat. Els ciclistes poden circular en paral·lel (màxim 2 files) sense guardar les distàncies de seguretat entre ells; circularan pel voral i la part dreta de la carretera i circularan en fila en els moments de menys visibilitat.
 • Per carretera el ciclista...
  • ha de circular pel voral si és suficient i practicable, sinó per la dreta de la carretera.
  • pot superar els 40 km/h i ocupar tot el carril en descensos.
  • pot circular pel voral de les autovies si no s'especifica el contrari.

Sobretot fes-te veure i assegura't que et vegin!

Més informació:

Aquesta guia pot contenir errors. La Saboga no es fa responsable dels errors i omissions que hi puguin haver i avisa que aquesta guia és un resum dels articles de les ordenances que tenen més incidència en la circulació ciclista.