Estat de la recuperació del riu Llobregat

El proper any 2010 s'iniciarà la segona fase de recuperació del riu Llobregat. Actualment el projecte està licitat i es preveu adjudicar les obres a principis de desembre per tal que les obres finalitzin abans de finals de 2010.Deflector al riu Llobregat

Respecte al tram de l'Hospitalet es preveu construir un aparcament amb capacitat per a 2 autocars darrera de la gasolinera de la C-31 i arranjar el camí fins al camí de la mota. Tant al camí de la mota com a la zona més inundable es faran plantacions de vegetació autòctona tal i com s'ha anat fent en altres trams propers. També es continuarà amb la construcció de deflectors que alterin el curs recte del riu i es creïn meandres, tot i així, en el tram hospitalenc n'hi haurà com a màxim un i allunyat del pont de la C-31 ja que es vol que en aquest tram més estret l'aigua circuli de pressa.

Aquesta segona fase també ens aportarà la redacció de dos projectes executius pels quals caldrà cercar finançament independent. D'una banda, es vol projectar una passarel·la de fibra annexa a l'autovia C-31 per tal de connectar les dues lleres i fer possible la connexió a peu i en bici amb el Prat. D'altra banda, es realitzarà un projecte d'accés provisional des de Bellvitge fins al riu.

Fent una mica de memòria

El projecte de recuperació del riu Llobregat s'anunciava per primera vegada fa uns 4 anys i al cap d'un any, fa tot just 3 anys, se'ns va presentar el projecte de la primera fase de recuperació. Per a l'Hospitalet es va preveure una recuperació de la vegetació de ribera, la plantació d'arbrat al camí de la mota, l'arranjament del camí i la construcció de deflectors per a la creació artificial de meandres, mentre altres municipis com Sant Boi aconseguien una passarel·la per accedir al riu i un pas  inundable sobre el riu per connectar amb Cornellà.

Tres anys després en el tram de l'Hospitalet no hi hagut cap actuació de recuperació, al contrari, el projecte "Entre ponts" s'ha menjat part de les lleres i l'accés de maquinària pesada ha acabat de malmetre la llera i la fauna que s'hi havia establert. Les conduccions entre la depuradora i la potabilitzadora han acabat de malmetre els tram hospitalenc. Paral·lelament, Sant Boi ha aconseguit un accés segur al riu que té un gran ús ciutadà tal i com també  té la passarel·la de Cornellà. Pel que fa al pas sobre el riu que havia de connectar Sant Boi i Cornellà sembla que s'ha aplaçat a l'espera de l'eixamplament del pont de la C-245, ja que el pas ha d'aprofitar els pilons del pont.

Valoració de la Saboga

Vistos els resultats de la primera fase de la recuperació hem de ser prudents. La zona de darrera la gasolinera que ara es vol arranjar està afectada per la construcció d'una autovia de camions i els projectes de passarel·la i d'accés des de Bellvitge encara no estan redactats i quan ho estiguin caldrà cercar finançament. Volem ser optimistes i creure que  la segona fase de recuperació es durà a terme i que els nous plans d'inversió local tindran en compte el Medi Ambient i permetran finançar aquests projectes.

Altres factors a tenir en compte són la necessitat de connectar l'Hospitalet i el Prat amb l'arribada del Bicing metropolità o el futur de la zona agrícola de l'Hospitalet. Tot i així, creiem que les coses no són tant complicades i que amb voluntat es poden fer, estem demanant el mateix que demanàvem fa 5 anys, el mateix traçat d'accés i ara, amb la fase 2, només cal redactar el projecte i cercar finançament pels 350 metres que separen la zona agrícola de la gasolinera: durant 100 metres s'ha de protegir un tram estret de voral i pels 250 restants s'ha de millorar el ferm i rebaixar un talús.