Envia en verd. Una innovadora Eco-Missatgeria a l'Hospitalet de Llobregat

Furgó elèctric d'Envia en verd - Eco-Missatgers

La Saboga ha donat assessorant i ha realitzat la formació dels bici-missatgers.

Tallers Bellvitge, un centre que promou la integració laboral de persones amb disminucions psíquiques, ha posat en marxa un nou servei de missatgeria i paqueteria utilitzant bicicletes i vehicles elèctrics.

Envia en verd ofereix serveis de missatgeria i paqueteria a l'Hospitalet de Llobregat i rodalies amb un projecte amb elements diferenciadors: qualitat,  proximitat, respecte pel medi ambient i  un projecte social d'integració laboral de persones amb disminucions psíquiques. 

Logos d'Envia en verd. Eco-MissatgeriaInnovació en temps de crisi

Tallers Bellvitge ha vist reduïts alguns del seus serveis tradicionals com els manipulats, l'empaquetatge o les arts gràfiques. Per això ha posat en funcionament nous serveis de jardineria i ha creat aquest nou servei de missatgeria basant-se en l'experiència del seu servei de repartiment de la compra en mercats municipals de Barcelona i l'Hospitalet, el Compra-Servei.


Mobilitat sostenible

Les entregues d'Envia en verd es realitzen en bicicletes convencionals, bicicletes elèctriques, furgons elèctrics i utilitzant el transport públic. La mobilitat sostenible és un dels

eixos del projecte, no tant sols per convicció, sinó perquè aquests mitjans són m

és ràpids en els desplaçaments porta a porta.

Els bici-missatgers de Envia en verd.


Assessorament i formació de la Saboga

Tallers Bellvitge es va posar en contacte amb la Saboga i vàrem realitzar diverses reunions on vàrem intentar transmetre tota la nostra experiència en circulació en bicicleta per l'Hospitalet i en mobilitat sostenible en general. D'aquestes reunions va acabar sorgint l'encàrrec de preparar la formació dels futurs bici-missatgers.

El pla de formació va incloure unes sessions teòriques amb conceptes de mobilitat sostenible en bicicleta, un repàs dels punts més importants del codi i les ordenances de circulació i un tema central de circulació segura en bicicleta. També es van tractar temes com la mecànica de la bici, com evitar robatoris, com planificar rutes per l'Hospitalet o una visió més global d'infraestructures ciclistes d'arreu d'Europa.Formació dels bici-missatgers.

Paral·lelament a la formació teòrica es van realitzar pràctiques de circulació per la ciutat on es van posar a la pràctica els coneixements adquirits i que a la vegada permetien tenir exemples de situacions en el trànsit per debatre en les classes teòriques. Els itineraris realitzats en les pràctiques cercaven mostrar algunes rutes ràpides i pacificades per connectar els barris de l'Hospitalet, però també per posar a prova els futurs missatgers en situacions de trànsit intens o en circulació amb vianants.

Més informació:

Enviaenverd - enviaenverd@tallersbellvitge.es

Tel.: 93 335 48 97 - Fax: 93 263 18 91
Av. Mare de Déu de Bellvitge, 170-178
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona