El cotxe elèctric és la solució als nostres problemes ambientals i de mobilitat?

Un vehicle elèctric de la marca REVA carregant-se. Foto de extreta de http://www.flickr.com/photos/53938557@N00/359123912En els darrers anys, les advertències de la comunitat científica, dels governs internacionals i de les entitats ambientalistes anaven en un clar sentit, cal mitigar i adaptar-nos als efectes del canvi climàtic. Actualment, tot i que aquesta continua essent una tasca pendent, un altre fenomen s'ha erigit com a urgent, especialment a les ciutats: la contaminació atmosfèrica. L'Àrea Metropolitana de Barcelona, i en concret alguns municipis com ara l'Hospitalet, supera en escreix els valors de determinants contaminants perillosos per a la salut, especialment en nadons i persones amb malalties cròniques. En concret ens referim als òxids de nitrogen (NOx) i les partícules en suspensió inferiors a deu micres, també conegudes com a PM10. Ambdós contaminants tenen origen al sector domèstic (calderes, aires condicionats, etc), industrial (activitats extractives, generació d’energia), però sobretot al transport motoritzat i en especial als vehicles dièsel.

El tema de la contaminació ja era vox populi el 2007, quan la Generalitat va aprovar el polèmic Pla de Millora per a la Qualitat de l'Aire, que de les 73 mesures que proposava només va transcendir la referent a la disminució de la velocitat a 80km/h.

La reacció dels mitjans de comunicació envers una mesura contrastadament exitosa a altres ciutats europees que lluiten contra la contaminació va provocar un rebuig inicial generalitzat. Tanmateix, després d’uns mesos de la seva aplicació, l’accidentalitat a les carreteres s’havia reduït considerablement, fet que, tot i no ser l’objectiu de la mesura, era indiscutiblement positiu per a la nostra societat.

Furgó elèctric d'Envia en verd - Eco-MissatgersLes polítiques per aconseguir una mobilitat sostenible i segura sovint comporten un important canvi d’hàbits. Sol·licitar que es deixi el cotxe a casa i s’empri el transport públic no és senzill, cal oferir un servei de qualitat que fidelitzi l’usuari/a. Per això, sembla que darrerament els poders fàctics han trobat la forma de convèncer al ciutadà perquè es mogui de forma sostenible, sense que això suposi un canvi de comportament. “Compri’s un cotxe elèctric”. L'entrada dels vehicle híbrids al sector de l'automoció sembla la panacea al problema de l’esgotament del petroli i de la contaminació atmosfèrica que abans s’esmentava. Certament, el motor elèctric no emet gasos de forma local, però és necessari reflexionar sobre alguns aspectes:

D'on provindrà tota l'energia necessària per carregar les bateries? Si el mix elèctric català és principalment nuclear o tèrmic, el balanç energètic serà positiu? A més a més, el fet de moure's en un vehicle elèctric no assegura un canvi de model, perquè l'ocupació mitjana continuarà essent de 1'2 persones, amb la congestió viària que això suposa.

Val a dir que el vehicle elèctric serà un bon complement en el camí cap a la mobilitat sostenible, per exemple en el cas de les flotes municipals, la distribució de mercaderies, els serveis de seguretat (bombers, ambulàncies, policia), els taxis, el car-sharing o per a la bicicleta i la motocicleta.

Article publicat al butlletí el Gira-sol en la seva edició en motiu de la Festa del Sol de 2011.