Continua obert el debat sobre les “Portes de Collserola”

Projecte de les 16 portes de CollserolaDurant el mes de setembre de 2011, l’Ajuntament de Barcelona va obrir un concurs d’idees per ordenar la relació entre la Serra de Collserola i la ciutat, amb la finalitat de fomentar la renaturalització d’aquesta última amb eixos vertebradors o corredors verds que relliguessin la natura i la trama urbana.

Si a les dècades dels 80-90 van predominar els treballs urbanístics al front litoral, creixent d’esquena a la muntanya, ara l’objectiu del consistori és posar en valor els recursos naturals i paisatgístics que ofereix el recentment catalogat Parc Natural de Collserola a través d’una sèrie de propostes d’actuació a la línia de contacte entre la serra i la ciutat. Els districtes que es veuen afectats són les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris.

No oblidem, però, que municipis com ara l’Hospitalet conformen el continu urbà de Barcelona i que, per tant, també tenen molt a dir en aquest procés d’implicació ciutadana. A més a més, la Serra de Collserola és un espai clau de l'Àrea Metropolitana i està cridat a ser-ne el seu el Parc Central.

L'Àrea d'Hàbitat Urbà, s’ha plantejat una gestió integral dels sistemes d'accés a la Serra i una definició dels equipaments que podrien potenciar un ús natural i ecològic d'aquests espais. Aquesta reflexió queda recollida a l'Esquema Director de les Portes de Collserola.

Per tot això, s’ha convocat el Concurs d’Idees “Portes de Collserola”, que centra la seva atenció en els 16 eixos de connexió ciutat-Collserola, que són: Pedralbes, Sarrià, Vallvidrera-Les Planes, Bellesguard, Tibidabo, Penitents, Sant Genís, Montbau, Horta, Canyelles, Guineueta, Trinitat, Torre Baró, Ciutat Meridiana, Diagonal, Pedralbes i Sarrià. L'Ajuntament de Barcelona va rebre més de 3.000 idees de projectes provinents d’un centenar d'equips pluridisciplinaris d'arquitectes, paisatgistes, ambientòlegs i dissenyadors.

Paral·lelament, durant els passats mesos de febrer i març, es van organitzar una tallers d’implicació ciutadana amb l’objectiu de recollir les aportacions d’associacions de veïns, entitats socials i ambientalistes. En aquests grups de treball s’analitzaven les necessitats de la ciutat de Barcelona en relació a Collserola sota quatre aspectes: usos i activitats, mobilitat i accessibilitat, medi natural i espai públic i equipaments i serveis. En una segona part dels tallers també hi va haver la possibilitat de sol·licitar propostes concretes per a cada una de les setze portes, aprofitant així el coneixement de proximitat que posseeix el teixit social. L’objectiu d’aquest procés participatiu era que els equips concursants aspirants poguessin sentir, de primera mà, les necessitats de veïns, veïnes, grups ecologistes, associacions de mares i pares, etc... I que, en conseqüència, això es reflectís als projectes presentats en la segona fase.

Actualment han estat preseleccionats 112 equips pluridisciplinaris i les propostes es poden consultar fins al 7 de juny a través d’uns plafons i un suport audiovisual ubicats a diversos equipaments de Barcelona (biblioteques, centres cívics...). També es pot visualitzar tota la informació per Internet al web: http://www.bcn.cat/habitaturba/portescollserola.

Els resultats d'aquests qüestionaris de valoracions es faran arribar al jurat del concurs perquè les tingui en compte a l'hora de prendre la decisió final sobre els projectes de les setze portes, a finals del mes de juny, juntament amb la Comissió Tècnica. Els espais de consulta i participació compten amb personal de suport per informar sobre com els ciutadans poden fer les seves aportacions en aquesta fase.

Més informació: