Contaminació del dia

Estació de control de la contaminació de l'Hospitalet de Llobregat situada a l'av. del Torrent Gornal.Us mostrem dades de 2 contaminants mesurades a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat pertanyent a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya.

Aquesta estació és un de les poques que mesuren la contaminació per PM10 al nostre entorn (també ho fa l'estació de l'Eixample i la de Sant Vicenç dels Horts).

Actualitzem les dades automàticament cada hora, mostrant-vos les últimes dades disponibles al web de la Generalitat (les dades arriben unes 4 o 5 hores després de ser mesurades si no hi ha problemes de comunicació i provenen directament de l'estació sense haver estat validades).

Els 2 contaminants que us mostrem són els que més problemes de salut ens causen. A continuació us expliquem quins límits no haurien de superar.

El diòxid de nitrogen (NO2)

La Unió Europea fixa un màxim de 40µg/m³ de mitjana anual. També diu que la mitjana horària (en una hora) no pot superar més de 18 vegades a l'any els 200µg/m³. L'OMS fixa la mateixa mitjana anual i recomana no superar la mitjana de 200µg/m³ en una hora.

En concentracions altes properes als 200µg/m3 és un gas tòxic que produeix inflamació de les vies respiratòries. Els estudis epidemiològics mostren que els símptomes de bronquitis en nens asmàtics augmenten en relació a l'exposició prolongada a l'NO2. L'exposició prolongada a concentracions elevades d'NO2 (per sobre dels 40µg/m3) s'associa a un augment de malalties respiratòries cròniques, l'envelliment prematur dels pulmons i la disminució de la seva capacitat funcional.

Les partícules de menys de 10 micres (PM10)

El límit anual és de 40µg/m³ (mitjana anual) i el límit en un dia és de 50µg/m³ (mitjana diària) que no es pot superar més de 35 dies l'any. La UE en una segona fase (que entrava en vigor el 2010) havia de baixar aquest límits per convergir amb les recomanacions de l'OMS, de manera que la mitjana anual no podria superar els 20µg/m³ i el límit diari de 50µg/m³ no s'hauria de superar més de 7 dies l'any (tot i que l'OMS recomana no superar mai el límit de 50µg/m³).

L'exposició crònica a les partícules augmenta el risc de malalties cardiovasculars i respiratòries, així com el càncer de pulmó. La mortalitat en ciutats contaminades és d'entre un 15 i un 20% superiors a altres ciutats amb aire més net. Dins la UE, l'esperança de vida es redueix en 8,6 mesos en les ciutats més contaminades.

Més informació: