La contaminació atmosfèrica: una assignatura pendent

Tot i que els índexs de contaminació s'han reduït durant el 2009 continuem superant els límits europeus i les recomanacions de l'OMS. El 90% de les emissions provenen dels vehicles a motor.

Uns dies abans de saber oficialment les dades de contaminació  atmosfèrica corresponents a l'any 2009 es va emetre al canal 3/24 aquesta entrevista al doctor Jordi Sunyer, codirector del CREAL (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental) que posa de manifest algunes de les greus conseqüències per a la salut de la contaminació de l'àrea metropolitana de Barcelona:

 

 

Els límits de la UE i l'OMS[1]
  UE OMS
NO2 42 µg/m3

40 µg/m3

PM10 40 µg/m3

20 µg/m3

La setmana passada es van conèixer els valors de contaminació de l'any 2009, aquest article de Sostenible.cat (14/4/2010) ens els resumeix força bé. A grans trets, sense tenir en compte les puntes de contaminació, podem dir que durant el 2009:

  • Hem augmentat lleugerament la contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) fins als 46µg/m3.
  • Hem reduït la contaminació per partícules inferiors a 10µ (les PM10) fins a una mitjana de 37 µg/m3.

Les conclusions són clares: si volem reduir la mortalitat i els efectes sobre la salut, hem de reduir la presència dels vehicles de combustió a la ciutat, que són els responsables del 90% d'aquests contaminants.

 

Més informació:

 

[1] El límit de la Unió Europea és un límit legal d'obligat compliment per l'any 2010, en canvi el límit de l'Organització Mundial de la Salut és una recomanació de salut pública.