Consulteu els índexs de contaminació al web de la Saboga

Estació de control de la contaminació de l'Hospitalet de Llobregat situada a l'av. del Torrent Gornal.Us mostrem les últimes mesures disponibles, els màxims i les mitjanes de dos dels contaminants més problemàtics de l'àrea metropolitana

A partir d'ara, al marge dret de la pàgina principal del web de la Saboga trobaràs les dades de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) i partícules de menys de 10 micres (PM10) provinents de l'estació mesuradora de l'Hospitalet de Llobregat.

Hem creat també una pàgina sobre aquests contaminants i els límits de concentració que es consideren perjudicials per a la salut, entre d'altres informacions: Contaminació en temps real.

En general, veureu que els índexs de contaminació superen pràcticament tots els dies les recomanacions que fa l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa als límits administratius que fixa l'Unió Europea, veureu que en general els índexs es mantenen propers a aquests límits.